Aktualności

Parafia Niepokolanego Serca NMP I św Antoniego M. Klareta / Aktualności / Święte Triduum
Święte Triduum Najważniejsze Trzy Dni dla naszej wiary, są tak naprawdę Dniami, kiedy wspominamy, Ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa, śmierci Pana Jezusa i Zmartwychwstania ...

Wielki Czwartek w kościele. Msza Krzyżma w Katedrze zostaje przeniesiona na Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana - 27 maja 2021 r. O godz. 18.00 w naszym kościele Msza św. Wieczerzy Pańskiej bez obrzędu umywania nóg z procesją przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy. Adoracja w ciemnicy indywidualna do godz. 22.00. W kościele może przebywać jednorazowo 75 osób. Można przebywać na zewnątrz a po skończonej liturgii przystąpić do Komunii. 

Wielki Czwartek w domu. Przez dzień przygotowujemy się do przeżycia Liturgii Wielkiego Czwartku w Kościele Domowym. Jak mamy obraz  Ostatniej Wieczerzy ustawiamy go na pierwszym miejscu. Wieczorem uczestniczymy we Mszy św. (Z naszego kościoła o godz. 18.00. 60 osób). Jeżeli uczestniczymy Online z naszego kościoła, to po skończonej liturgii można podjechać albo podejść do kościoła, by przystąpić do Komunii. Po Mszy wspólnie spożywamy wieczerzę. Przed wieczerzą wspólna modlitwa i czytamy fragment Ewangelii Św. Jana rozdział 13 i 14. Po wieczerzy czytamy fragment o Ustanowieniu Eucharystii (1Kor 11, 17-34. Modlimy się za duszpasterzy i śpiewamy pieśń „Ogrodzie Oliwny”. Przed spaniem czytamy jeszcze fragment Ewangelii (Mt 26, 16-56).

Wielki Piątek w kościele. O godz. 8.00 kapłani będą celebrować Jutrznię z Godziną Czytań, tzw. Ciemną Jutrznię w kościele rozpoczynając tym samym całodzienną adoracja. O godz. 15.00 odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, rozpoczynając tym samym nowennę do Bożego Miłosierdzia. O godz. 17.00 Droga Krzyżowa w ogrodzie parafialnym a po niej rozpocznie się Liturgia Wielkiego Piątku. I podobnie jak w Wielki Czwartek, jeżeli uczestniczymy Online z naszego kościoła, w Liturgii Wielkiego Piątku, to po skończonej liturgii można podjechać albo podejść do kościoła, by przystąpić do Komunii. Należy pamiętać, że w Wielki Piątek Komunię św. mogą przyjąć tylko ci, którzy uczestniczą w Liturgii Męki Pańskiej.  Ponieważ w tym roku przypada wtedy pierwszy piątek miesiąca, przypominamy, że osoby odprawiające praktykę dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, które nie będą mogły uczestniczyć w Liturgii Męki Pańskiej i przyjąć Komunii św. wynagradzającej, nie przerywają jej w ten sposób i będą mogły ją kontynuować w kolejnym miesiącu

Liturgia rozpocznie się od gestu prostracji (leżenie krzyżem) wszystkich kapłanów. Będzie to szczególna okazja do przebłagania Boga za nasze grzechy i modlitwa o zahamowanie epidemii. Adoracja Krzyża poprzez ukłon, przyklęknięcie (nie całujemy Krzyża), modlitwa powszechna i na koniec Liturgii odbędzie się przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu i adoracja do 22.00. 

Wielki Piątek w domu. W tym dniu jest post ścisły. Obowiązuje on wszystkich od ukończenia 18. roku życia do rozpoczęcia 60. roku życia. Natomiast wszystkich wiernych, którzy ukończyli 14. rok życia, aż do śmierci obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Może będziemy pościć w intencji o ustanie epidemii…? Przygotowujemy Krzyż i eksponujemy na pierwszym miejscu. O godz. 15.00 odmawiamy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, tym samym rozpoczniemy nowennę przed Świętem Miłosierdzia Bożego. O godz. 17.00 odprawiamy Drogę Krzyżową i odczytujemy w rodzinie opis Męki Jezusa według św. Jana. W miarę możliwości uczestniczymy w Liturgii w kościele albo poprzez TV albo internet. Jeżeli mamy w domu zakryty krzyż, to Go uroczyście odsłaniamy i ze czcią przyklękamy przed Krzyżem, adorujemy i składamy ze czcią i wdzięcznością na krzyżu pocałunek. Śpiewamy pieśni o krzyżu. Przed spoczynkiem odczytujemy Hymn o miłości (1Kor 13, 1-13) i przez chwilę pomyślę w jakim stopniu moja miłość jest miłością opisaną przez św. Pawła. 

Wielka Sobota w kościele. O godz. 8.00 kapłani będą celebrować Jutrznię z Godziną Czytań, tzw. Ciemną Jutrznię. W reżimie sanitarnym (zachowane odstępy), będziemy święcić pokarmy od godziny 8.30 do godz. 18.00. Święcenie będzie odbywać się na zewnątrz kościoła. Wigilię Paschalną rozpoczniemy o godz. 21.00. Wyśpiewane zostanie Orędzie Wielkanocne, będzie Liturgia Słowa i Liturgia Eucharystyczna. Na koniec uroczyste błogosławieństwo bez procesji .

Wielka Sobota w domu. W Wielką Sobotę trwajmy w naszych domach w wyciszeniu i skupieniu, jednocząc się przez modlitwę z Chrystusem pogrzebanym i udającym się do otchłani, aby wyzwolić swoje dzieci z niewoli grzechu i śmierci. Przygotowujemy wspólnie koszyk z pokarmami na stół wielkanocny i przynosimy do kościoła, aby poświęcić pokarmy. Od godz. 8.00 do godz. 20.30 w kościele trwa adoracja w ciszy z możliwością spowiedzi. O godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i drugi dzień nowenny. Można odczytać List św. Jakuba i podziękować Bogu za łaskę wiary. Wieczorem weźmy udział w Liturgii Paschalnej w kościele. Przypominamy, że w kościele może przebywać jednorazowo 60 osób. Albo przez TV albo przez internet. Wiernych którzy będą uczestniczyli w celebracji Wigilii Paschalnej za pośrednictwem mediów, zachęcamy, by na czas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych zapalili świece, wspominając, że właśnie przez ten sakrament Chrystus przeprowadził nas ze śmierci do nowego życia. W naszym kościele Liturgia rozpocznie się o godz. 21.00. Jeżeli uczestniczymy Online z naszego kościoła, to po skończonej liturgii można podjechać albo podejść do kościoła, by przystąpić do Komunii. Na zakończenie dnia zaśpiewajmy pieśń wielkanocną. 

Niedziela i Poniedziałek Zmartwychwstania w kościele. Msze św. o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.15 i 18.00. Cała Liturgia Triduum i wszystkie Msze św.  są transmitowane z naszego kościoła. Jeżeli uczestniczymy Online z naszego kościoła, to po skończonej Mszy św., można podjechać albo podejść do kościoła, by przystąpić do Komunii św. między Mszami.

Niedziela Zmartwychwstania w domu. Przygotowujemy stół do śniadania Wielkanocnego. Czytamy opis Zmartwychwstania Jezusa według Ewangelii św. Jana (rozdział 20). Ojciec rodziny zapala świecę̨ umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Następnie odczytujemy tekst Pisma świętego.

1 Tes 5, 16-18: posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezus Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w barciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wszyscy: Amen. Po posiłku ojciec rodziny Módlmy się. Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków. Wszyscy: Amen. 

Rzymskokatolicka Parafia pw.
Niepokalanego Serca NMP
i św. Antoniego Marii Klareta

ZGROMADZENIE
MISJONARZY KLARETYNÓW

ul. Klaretyńska 11,
91-117 Łódź

42 655 80 80

nr konta: 
31 1020 3408 0000 4602 0138 1391

Copryight by KLARETYNI 2020 | projekt: www.wpoldodziewiatej.pl
wpoldodziewiatej