Aktualności

Parafia Niepokolanego Serca NMP I św Antoniego M. Klareta / Aktualności / Wierzę w żywot wieczny
Wierzę w żywot wieczny W końcu ostaną się tylko dwie kategorie ludzi: ci, którzy powiedzą Bogu: „Bądź wola Twoja” i ci, którym Bóg powie: „Bądź wola twoja”. Wszyscy, którzy znaleźli się w piekle, sami wybrali sobie swój los. (C. S. Lewis, Rozwód ostateczny)

NIEBO

Nie możemy dowiedzieć się, jak wygląda niebo. Nie znamy losu, który czeka nas po śmierci. Tajemnica szczęśliwej komunii z Bogiem i wszystkimi, którzy są w Chrystusie, przekracza wszelkie możliwości naszego rozumienia i wyobrażenia. Pismo święte mówi o niej w obrazach, nazywając ten stan życiem, światłem, pokojem, ucztą weselną, winem królestwa, domem Ojca, niebiańskim Jeruzalem, wreszcie rajem. „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, samo serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.”

CZYŚCIEC

Często czujemy, że nie jesteśmy na tyle dobrzy, żeby zasłużyć na niebo … Co się stanie, jeżeli umrzemy nie przygotowani albo nim zdołamy odpokutować za nasze grzechy? Tu z pomocą przychodzi nam czyściec. Jest to stan oczyszczenia, w którym umarli przygotowują się do życia wiecznego. Każdy, kto znajduje się w czyśćcu, jest pewien wiecznego zbawiciela. Czyściec jest jakby „wytarciem butów” przed wejściem do mieszkania. Nigdy nie jesteśmy w stanie w pełni naprawić zniszczeń, których dokonał w nas grzech: w końcu musimy polegać na łasce lub odpuście Bożym.

PIEKŁO

Bóg kocha ludzi nieskończoną miłością, ale zarazem obdarzył nas wolną wolą. Odkąd mamy wolną wolę, możemy odrzucić Boga. Odkąd istniej wolna wola, istnieje zatem i piekło, gdyż piekło jest niczym innym, jak odrzuceniem Boga. Piekło jest stanem, gdzie znajdują się wszyscy zmarli, którzy nie odpokutowali swoich win. Jezus mówił o piekle jako o przerażającej rzeczywistości pełnej ognia i cierpienia. Ci, którzy się tam znaleźli, trwają w  oddzieleniu od Boga i pozbawieni są radości nieba. Kościół potwierdza fakt istnienia piekła, ale nie  rozstrzyga, czy znalazł się tam jakikolwiek  człowiek. Bóg nie przeznaczył nikogo a potępienie. Pragnieniem Stwórcy jest zbawienie wszystkich ludzi i całego stworzenia. W końcu tomy decydujemy, czy będziemy kochać  i czy przyjmiemy miłość od innych.

 

Rzymskokatolicka Parafia pw.
Niepokalanego Serca NMP
i św. Antoniego Marii Klareta

ZGROMADZENIE
MISJONARZY KLARETYNÓW

ul. Klaretyńska 11,
91-117 Łódź

42 655 80 80

nr konta: 
31 1020 3408 0000 4602 0138 1391

Copryight by KLARETYNI 2020 | projekt: www.wpoldodziewiatej.pl
wpoldodziewiatej