Aktualności

Parafia Niepokolanego Serca NMP I św Antoniego M. Klareta / Aktualności / Pielgrzymka do Ziemi Świętej
Pielgrzymka do Ziemi Świętej Ziemia Święta, to miejsce szczególne dla każdego chrześcijanina. To miejsce narodzin Zbawiciela, Mesjasza. Miejsca związane z Jego dzieciństwem i dorosłym życiem, z tworzeniem kościoła Apostolskiego i w końcu Jego śmiercią na krzyżu. Wszystkie te miejsca można zobaczyć i dotknąć. Można ucałować ze czcią, jak to robią pobożni pielgrzymi. To po prostu Piąta Ewangelia. Ale to też miejsce przepełnione modlitwą. Modlitwą wiernych trzech największych religii monoteistycznych. Chrześcijan, Muzułmanów i Żydów.

1. Dzień: 21.04.2023 - spotkanie uczestników z organizatorem trzy godziny przed odlotem samolotu do Izraela, Lotnisko Warszawa – Okęcie, sektor „ D „ - odprawa bagażowo- paszportowa - odlot samolotu PLL LOT do Tel Avivu godz: 22:50 lot bezporśredni

2. Dzień: 22.04.2023 - godz. 03:45 przylot samolotu PLL LOT do Tel Avivu, transfer autokarem do hotelu ( Nazaret / Tyberiada, ok 2 godziny jazdy ), zakwaterowanie w hotelu (1), odpoczynek - śniadanie - w godzinach południowych nawiedzenie Bazyliki Zwiastowania: Bazylika była konsekrowana w 1969 r. i jest nie tylko najwyższą ale również najważniejszą chrześcijańska świątynią na Bliskim Wschodzie. Bazylika została zbudowana nad grotą, będącą fragmentem domu, który zamieszkiwała Maryja i gdzie nastąpiło Zwiastowanie - następnie nawiedzenie kościoła św. Józefa, zbudowanego w roku 1914. Kościół został wzniesiony w miejscu, o którym tradycja mówi, iż znajdował się tu dom Józefa oraz jego warsztat stolarski. Pod kościołem zobaczyć można groty wykorzystywane do zamieszkania oraz do przechowywania zapasów. - przejazd w kierunku Kany Galilejskiej: małe miasteczko oddalone zaledwie o 7 kilometrów od Nazaretu, leżące przy trasie prowadzącej do Tyberiada. Według Ewangelii ( J2,1-11), Jezus dokonał tu pierwszego cudu jakim było przemienienie wody w wino. Kościół upamiętniający to wydarzenie został zbudowany w 1881 r. Znajduje się tu stara stągiew na wodę, przypominająca tę jakich używano w czasach Jezusa. Dla wielu par małżeńskich jest to miejsce odnowienia przysięgi małżeńskiej - powrót do hotelu, kolacja - nocleg Tyberiada/Nazaret (2)

3. Dzień: 23.04.2023 - śniadanie, następnie wyjazd w kierunku Góry Błogosławieństw: miejsce pierwszego kazania wygłoszonego przez Jezusa do słuchających go tłumów ( Mt 5-7). Jest to również miejsce, gdzie Jezus wybrał apostołów (Łk 6,12). Ośmionawowy kościół zbudowany został w roku 1937, a swoim kształtem przypomina nam o Ośmiu Błogosławieństwach - przejazd w kierunku Kościoła Rozmnożenia Chleba i Ryb: (arab. Tabga- Siedem Źródeł), kościół zbudowany w 1936 r. należy do niemieckich benedyktynów, został wzniesiony w miejscu, gdzie zbudowano w IV w. pierwszy kościół pw. św. Heleny. Miejsce związane z nakarmieniem przez Jezusa pięcioma chlebami i dwoma rybami pięciu tysięcy mężczyzn ( Mt 6,30-44) - piesze przejście do Kościołom Prymatu: tu Jezus ukazał się po raz pierwszy uczniom po Zmartwychwstaniu ( J 21). Miejsce to zaznaczone jest przez mały bazaltowy kościółek, w którym modlił się Jan Paweł II w 2000 roku. Czarny kamień pod stołem ołtarza nazywany jest ‘ miejscem rozżarzonych węgli” lub „ Mensa Christi – Stół Pański”, na którym Jezus przygotował dla uczniów posiłek. To tu znajdują się przyczepione do ściany kościelnej schody, o których pisała Egeria „ po tych schodach chodził Pan „. To tu Jezus przekazał władzę Piotrowi- pierwszemu papieżowi - przejazd autobusem do Kafarnaum: Wioska Nahuma, miejsce znane z tego, iż to tu właśnie zaczął nauczać Jezus w Białej Synagodze (Mt 1,21), wypędził złego ducha z opętanego ( Mt 1,23-26), uzdrowił teściową Szymona Piotra ( Mt 1,29-32) oraz dokonał wielu innych uzdrowień. Kafarnaum nazywane jest też Miastem Jezusa, do którego często wracał i któremu przepowiedział ostateczna zagładę. Z Kafarnaum pochodzą pierwsi uczniowie Jezusa Piotr i Andrzej - rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim - wizyta w Jardenit: na zakończenie dnia wizyta w symbolicznym miejscu chrztu Jezusa. Tuż koło Jardenit zobaczyć można, skąd rzeka Jordan wypływa z Jeziora Galilejskiego, płynąc wcześniej jego dnem. Rzekę Jordan tworzą topniejące śniegi i górskie źródła spływające z Góry Hermon. Krótki przejazd fragmentem Wzgórz Golan - powrót do hotelu, kolacja - nocleg Nazaret/Tyberiada (3)

4. Dzień: 24.04.2023 - śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd w kierunku Hajfy: nawiedzenie kościoła Stella Maris ( Gwiazda Morza) na Górze Karmel. Kościół należy do zakonu Karmelitów, który swoją nazwę wziął od Góry Karmel- Winnice Pańskie. Pod głównym ołtarzem przedstawiającym Matkę Boską Szkaplerzną, wykonaną z drewna cedrowego, znajduje się tzw. Grota Elisza, w której miał się ukrywać Eliasz ścigany przez króla Achaba - przejazd w kierunku Ogrodów Bahajskich: podziwianie symetrycznie zaprojektowanych ogrodów perskich ozdobionych wspaniałym nasadami wypielęgnowanych roślin - przejazd brzegiem Morza Śródziemnego w kierunku Cezarei Nadmorskiej: krótka pauza na zdjęcia przy akwedukcie. Cezarea Nadmorska to nowoczesne na swoje czasy miasto zbudowane przez Heroda Wielkiego ku czci cesarza Augusta, w którym stacjonował rzymski garnizon. Jednym z setników w Cezari był Korneliusz- pierwszy, nie – Żyd nawrócony na chrześcijaństwo przez św. Piotra (Dz 23-26 ). Obecnie ruiny przypominają o wielkości i nowoczesności dawnej Cezarei - przejazd w kierunku Tel Avivu- Jaffo : najstarszy port świata zbudowany jak głosi legenda przez syna Noego Jafeta, po opadnięciu wód potopu. Spacer krętymi uliczkami Jaffo, punkt widokowy, z którego rozpościera się wspaniały widok na Tel Aviv - nawiedzenie kościoła św. Piotra, przejście pod Domem Szymona Garbarza - przejazd do Betlejem, zakwaterowanie, kolacja, nocleg (4)

5.Dzień: 25.04.2023 - śniadanie, nawiedzenie Bazyliki Narodzenia : jest to jeden z najstarszych kościołów na świecie wzniesionych przez cesarza Konstantyna Wielkiego. Obecnie w posiadaniu Greków ortodoksyjnych i Ormian. W bazylice zobaczymy miejsce Narodzenia Jezusa oraz Miejsce Żłobku, oraz miejsce złożenia darów przez Trzech Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Obok Bazyliki znajduje się kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, zbudowany nad grotą św. Hieronima, św. Józefa oraz nad katakumbami zawierającymi szczątki Rzezi Niewiniątek - przejście do Groty Mlecznej. Według Tradycji, to tu skryła się Święta Rodzina, uciekając do Egiptu przed pościgiem wysłanym przez Heroda Wielkiego. W kościele zobaczymy obraz Matki Boskiej Karmiącej oraz figurkę Matki Boskiej Ludźmierskiej - przejazd w kierunku Pól Pasterskich: miejsce przekazania pasterzom Cudownej Nowiny o Narodzeniu się Zbawiciela. Zobaczymy tam autentyczne groty zamieszkiwane przez dawnych pasterzy oraz pozostałości bazyliki z okresu bizantyjskiego - przejazd w kierunku Ein Karim: gdzie znajduje się franciszkański Kościół Nawiedzenia. Według tradycji znajdował się tu letni dom Elżbiety i Zachariasza, których nawiedziła Maryja ( łk 1.39-56). Zobaczymy również wspaniałe malowidła naścienne przedstawiające spotkanie Elżbiety i Marii, cudowne ocalenie Jana Chrzciciela przed śmiercią z rąk żołnierzy rzymskich, a także Zachariasza sprawującego obrządek okadzenie Świątyni Salomona - piesze przejście do Kościoła Jana Chrzciciela, zbudowanego nad grotą zaznaczającą miejsce Jego narodzenia ( łk 1,5-25 57-80 ) - powrót do hotelu, kolacja - nocleg (5)

6. Dzień: 26.04.2023 - śniadanie, przejazd autokarem do Bramy Św. Szczepana ( jedna z ośmiu bram Starego Miasta Jerozolimy, inaczej zwana Bramą Lwów), następnie przejście w kierunku Pierwszej Stacji Drogi Krzyżowej ( cały dzień pieszo) - Droga Krzyżowa ( przejście wąskim uliczkami Starej Jerozolimy należącej w tej części do muzułmanów i chrześcijan. Przejście przez kościół etiopski na dziedziniec Bazyliki Grobu Pańskiego: Grób Jezusa, Kamień Namaszczenia, Kaplica św. Heleny, Kaplica Adama. Czas wolny na zakupy, kawę, falafele i inne miejscowe przysmaki - przejazd w kierunku Góry Oliwnej: piesze zejście do podnóża góry rozpoczynając od nawiedzenia kościoła Pater Noster ( Ojcze Nasz)- miejsce pierwszej modlitwy. Kościół przynależy do konwentu francuskich sióstr Karmelitanek Bosych. Znajduje się tu ponad 60 tablic z tekstami modlitwy „ Ojcze Nasz” w różnych językach świata - zejście piesze do kościoła Dominus Fleivt ( Łzy Pańskie), oraz do Bazyliki Konania czyli Kościoła Narodów lub Kościoła Getsemani. Modlitwa Ogrodzie Oliwnym - na zakończenie dnia wizyta pod Ścianą Płaczu - powrót do hotelu autobusem, kolacja - nocleg (6)

7. Dzień: 27.04.2023 - śniadanie, przejazd w kierunku Góry Syjon: nawiedzenie Bazyliki Zaśnięcia: kościół przynależy do niemieckich benedyktynów, funkcjonuje jako tradycyjne miejsce Zaśnięcia Maryi. Niedaleko znajduje się Wieczernik: wskazywany przez miejscową tradycję jako miejsce Ostatniej Wieczerzy, Zesłania Ducha Świętego, Ustanowienia sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii - przejazd w kierunku Jerycho: najstarsze miasto świata, punkt panoramiczny z widokiem na Górę Kuszenia, przejazd w kierunku Sykomory- drzewo Zacheusza - przejazd kierunku rzeki Jordan ( granica izraelsko-jordańska): miejsce autentycznego Chrztu Jezusa, a następnie nad Morze Martwe, wypoczynek, kąpiel - w drodze powrotnej w zależności od czasu, wizyta w Betanii: miejsce prawdopodobnego domu przyjaciół Jezusa: Łazarza, Marii i Marty - powrót do hotelu, kolacja - nocleg (7)

8. Dzień: 28.04.2023 - wykwaterowanie z hotelu - transfer na lotnisko - odlot samolotu do Warszawy godz. 05:05

Cena 5 100 zł. zawiera: - przelot samolotem PLL LOTdo Warszawa- Tel Aviv – Warszaw + opłaty lotniskowe, bagaż podstawowy 23 kg i podręczny 8 kg - zakwaterowanie w hotelach *** Betlejem / Nazaret lub Tyberiada, standard lokalny, pokoje 2-3 osobowe, 3 osoba na dostwace - śniadania (w cenie standardowe napoje, kawa, herbata, woda) - kolacje (napoje dodatkowo płatne) - transfery na całej trasie zgodnie z programem - zwiedzanie zgodnie z programem - opiekę polskiego pilota na całej trasie + opieka duchowa (wspólne modlitwy, Msze Święte) - podstawowy pakiet ubezpieczeniowy KL + NNW + choroby przewlekłe - składkę na Fundusz Gwarancyjny 13 PLN - składkę na Fundusz Pomocowy 13 PLN - podatek VAT

Cena nie zawiera: - 110 USD /os. na lokalne opłaty i realizację programu na miejscu, płatne obligatoryjnie po przylocie na miejscem ( wstępy, parkingi, przewodnicy ) - dojazdu na lotnisko z miejsca zamieszkania oraz powrotu z lotniska do miejsca zamieszkania - wydatków własnych - dodatkowych punktów programu nie objętych programem

- ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 2,5% lub 7,5 % oraz ubezpieczenia od rezygnacji spowodowanych zachorowaniem na Sars-Cov oraz przerwania imprezy turystycznej spowodowanej zachorowaniem na Covid. Można dokonać takiego ubezpieczenia w dniu zapisu na pielgrzymkę

- dopłaty do pokoju 1- osobowego na zapytanie u kontrahenta

Uwaga!!! w związku ze zmieniającymi się przepisami i warunkami wjazdu/wyjazdu do poszczególnych krajów w związku z zachorowaniem na Covid, prosimy o zapoznanie się z bieżącymi przepisami na temat wymaganych szczepień i testów. Aktualne wymagania są dostępne na stronie www.msz.gov.pl . Koszty testów pokrywają uczestnicy Paszport: niezbędny jest ważny co najmniej 6 miesięcy od dnia powrotu, w paszporcie nie może być stempli Iranu, Indonezji, Syrii i Libanu Uwaga!!!!! godziny lotów oraz kolejność zwiedzania może ulec zmianie

Rzymskokatolicka Parafia pw.
Niepokalanego Serca NMP
i św. Antoniego Marii Klareta

ZGROMADZENIE
MISJONARZY KLARETYNÓW

ul. Klaretyńska 11,
91-117 Łódź

42 655 80 80

nr konta: 
31 1020 3408 0000 4602 0138 1391

Copryight by KLARETYNI 2020 | projekt: www.wpoldodziewiatej.pl
wpoldodziewiatej