Aktualności

Parafia Niepokolanego Serca NMP I św Antoniego M. Klareta / Aktualności / Życzenia Wielkanocne.
Życzenia Wielkanocne. Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także nasza wiara. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie i jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni 1Kor. 15, 13-14, 20-22

Zmartwychwstanie Chrystusa ujawnia Prawdę, która złamała dotychczasowe schematy. Śmierć na Krzyżu, poprzedzona okrutnym cierpieniem i wyczerpującą drogą na Golgotę, powinna stanowić definitywny koniec życia Wcielonego Boga-Człowieka.

Okazało się jednak, że sprawa Jezusa z Nazaretu osiągnęła swoją pełnię w wydarzenie pustego Grobu. Do niego zmierzali, wczesnym rankiem, dwaj apostołowie Piotr i Jan. Ujrzawszy to, co zastali wewnątrz niego - uwierzyli. Pan życia i śmierci powstał z martwych. Dokonał się cud Miłości Boga Ojca wobec swego Jednorodzonego Syna. Okazało się zatem, że Życie jest po stronie Miłości, Prawda jest po stronie Miłości.

Niech więc spotkanie ze Zmartwychwstałym utwierdza wątpiących i poszukujących Boga Żywego. Niech więc te święta Wielkiej Nocy okażą się mocniejsze od strachu przed śmiercionośnym wirusem pandemii. Utwierdzą nadzieję, co do tego, że w Jezusie Zmartwychwstałym nie ma sytuacji bez wyjścia a codzienność w blasku Jego zwycięstwa niechże pulsuje intensywną paschą przechodzenia ze śmierci grzechu do życia w łasce, z niewoli ciała do wolności Ducha, z ciemności niewiedzy do światła wiary. 

Tego życzy Wspólnota Misjonarzy Klaretynów wszystkim drogim Parafianom, Gościom, Sympatykom, wszystkim, którzy zaglądają na naszą stronę.  

Z pamięcią w modlitwie

Misjonarze Klaretyni

Rzymskokatolicka Parafia pw.
Niepokalanego Serca NMP
i św. Antoniego Marii Klareta

ZGROMADZENIE
MISJONARZY KLARETYNÓW

ul. Klaretyńska 11,
91-117 Łódź

42 655 80 80

nr konta: 
31 1020 3408 0000 4602 0138 1391

Copryight by KLARETYNI 2020 | projekt: www.wpoldodziewiatej.pl
wpoldodziewiatej