Aktualności

Parafia Niepokolanego Serca NMP I św Antoniego M. Klareta / Aktualności / I co zatem o odpustach musimy wiedzieć
I co zatem o odpustach musimy wiedzieć Św. Paweł VI, papież, w poświęconej tej kwestii konstytucji apostolskiej z 1967 r. “Indulgentiarum doctrina” nazywa odpust “darowaniem wobec Boga kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienia ze skarbca zasług Chrystusa i Świętych”.

Spróbujmy więc wyjaśnić, czym jest owa kara doczesna, która jest darowana wskutek odpustu.

Z winą i karą jest trochę jak z krzywdą i jej skutkami. Gdy stłukę sąsiadowi wazon, mogę go przeprosić i uzyskać jego przebaczenie, ale wazon nadal będzie zniszczony. Muszę go odkupić. To samo z naszymi grzechami, wszystkie niosą jakieś złe konsekwencje, które pozostają nawet pomimo odpuszczenia ich w sakramencie spowiedzi świętej. Niektóre skutki grzechu da naprawić – i do tego jesteśmy zobowiązani, z niektórymi może być problem. Zwłaszcza, jeśli ktoś umiera choć nie zdążył zadośćuczynić za swoje grzechy. Wyjaśnijmy jeszcze, że winę gładzi Bóg, a karę może darować lub skrócić Kościół (który jest – pamiętajmy – Ciałem Chrystusa, gdzie Głową jest Syn Boży, a resztą ciała – ludzie).

I odpust zupełny gładzi od razu wszystkie te kary?

Kościół nie mówi wyraźnie, czy wszystkie, ale skoro nie mówi, to zakładamy, że tak. Możemy więc założyć, wierząc w Boże Miłosierdzie i we władzę duchową Kościoła, że jeden odpust zupełny może jednemu zmarłemu wymazać wszystkie jego kary. Może to być szokujące, ktoś może mówić “handlowanie duchowe”, niech mówi. Wolę skorzystać niż się zdziwić się kiedyś, że w swojej “mądrości” zaprzepaściłem tak genialną możliwość. Zwłaszcza że Kościół WYRAŹNIE zachęca: “róbcie to”. Więc róbmy. Chociaż warto przypomnieć: nie ma przymusu, Kościół nie stawia tej sprawy na ostrzu noża.

Czy taki odpust można ofiarowywać za konkretną osobę, na przykład za naszą zmarłą babcię, mamę czy wujka?

Tutaj znowu nie ma w nauce Kościoła konkretnej odpowiedzi, ale skoro nie ma wskazówki, że można taki odpust “dedykować” imiennie, to raczej nie powinno się tego robić.

Trochę jak ofiarodawca, który wspiera fundację i nie wskazuje do kogo konkretnie ma być skierowana pomoc. Skoro Kościół pozwala nam ofiarowywać odpusty “za zmarłych”, to po prostu to robimy. Dostaną je ci, którzy według Pana Boga ich potrzebują. Gdybyśmy to my decydowali, mogłoby się zdarzyć, że ofiarowujemy odpust za kogoś, kto go nie potrzebuje (bo już jest zbawiony, albo niestety potępiony). 

Wróćmy do odpustów. Czym są odpusty cząstkowe?

Kościół naucza, że odpust jest cząstkowy albo zupełny, zależnie od tego, czy uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części czy w całości. Znowu oczywiście nie wiemy do końca, jak to działa, ale to że nie wiemy, nie oznacza, że mamy dać sobie z tym spokój. Byłoby niemiło dowiedzieć się po drugiej stronie życia, że zawaliliśmy tak łatwą a ważną rzecz.

Odpust cząstkowy to bardzo ważna sprawa, niedoceniana dziś w codzienności chrześcijańskiej. Zwróćmy uwagę, że ludzie najczęściej “zbierają” odpusty zupełne, a cząstkowe uważają za niewarte uwagi. A to błąd, bo zważywszy na warunki zwykłe, jakimi obwarowane są odpusty zupełne, zwłaszcza ten o nieprzywiązaniu do jakiegokolwiek grzechu nawet lekkiego – odpust zupełny trudno wielu ludziom uzyskać. Natomiast odpust cząstkowy jest łatwy: nie ma tutaj głównej przeszkody, jaką jest warunek wolności od przywiązania do grzechu lekkiego.

Wystarczy mieć jakiś nałóg, czy przywiązanie do grzechu, którego sobie nie uświadamiamy i już odpustu zupełnego nie będzie…

Będzie on wtedy cząstkowy, co nie jest żadną tragedią. Tymczasem odpust cząstkowy można uzyskać o wiele częściej i pod łatwiejszymi warunkami. Na przykład pobożnie robiąc znak krzyża świętego, odmawiając akt strzelisty w trudach życia, przychodząc z pomocą potrzebującym. Wystarczy zapragnąć wtedy odpustu cząstkowego i on już jest! Nie trzeba nawet wypełniać innych warunków (spowiedź, Komunia, modlitwa w intencjach papieskich – jak widzimy w “Wykazie odpustów” nr 7, s. 125), ale oczywiście trzeba być w stanie łaski uświęcającej, bo tylko w tym stanie w ogóle można uzyskiwać odpusty.

 Dlatego ja “zbieram” odpusty cząstkowe. Gdy na przykład jadę samochodem i mijam przy drodze krzyż upamiętniający wypadek, zawsze robię znak krzyża ofiarowując uzyskany tak odpust cząstkowy w intencji zmarłych (tak naprawdę przekazuję go dalej przez ręce Maryi, ale to mój prywatny wybór). 

Odpust zupełny składa się z 3 “składników”. Po pierwsze: “dzieło odpustowe” czyli konkretna rzecz, która charakteryzuje ten właśnie odpust (np. modlitewne nawiedzenie cmentarza); ten warunek musi być spełniony w dniu odpustu. Po drugie: grupa 3 “podskładników”: spowiedź (z intencją odpustową), Komunia i modlitwa w intencjach papieskich; te czynności można wykonać w innym dniu, ale niezbyt odległym, mówi się o 2 tygodniach. Po trzecie (zasada generalna): wykluczenie przywiązania do wszelkiego grzechu, także powszedniego.

A więc jeśli chcemy w tych dniach uzyskać dla zmarłych (bezimiennie) odpust zupełny, to czynem odpustowym będzie pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwa (choćby w myślach) za zmarłych. Do uzyskania jednego odpustu wymagana jest jedna Komunia św. i jedna modlitwa w int. papieskich. Czyli żeby uzyskać codziennie od 1 do 8 listopada odpusty zupełne, każdy z nich musi być “opatrzony” oddzielną Komunią św. i modlitwą w int. papieskich. Spowiedź może być jedna dla wielu odpustów. Komunię “załączoną” do tych dzieł odpustowych można przyjmować przez “wiele dni” (jak mówi “Wykaz odpustów”), ale niezbyt wiele – dodają prawnicy kościelni – ok. 2 tygodni przed i 2 tygodni po.

Ile dziennie odpustów zupełnych możemy za zmarłych ofiarować?

Jeden. Kolejny będzie cząstkowy.

Aby więc uzyskać w “oktawie” Wszystkich Świętych 8 odpustów zupełnych za zmarłych powinniśmy…

… codziennie nawiedzić pobożnie cmentarz z modlitwą za zmarłych; być niedługo po spowiedzi lub niedługo przed spowiedzią (2 tygodnie); przyjąć 8 razy Komunię św. (nie musi być w “oktawie”), oraz 8 razy pomodlić się w intencjach, w których modli się Ojciec Święty. Na przykład poprzez odmówienie Ojcze nasz i Zdrowaś Mario.

 

 

Rzymskokatolicka Parafia pw.
Niepokalanego Serca NMP
i św. Antoniego Marii Klareta

ZGROMADZENIE
MISJONARZY KLARETYNÓW

ul. Klaretyńska 11,
91-117 Łódź

42 655 80 80

nr konta: 
31 1020 3408 0000 4602 0138 1391

Copryight by KLARETYNI 2020 | projekt: www.wpoldodziewiatej.pl
wpoldodziewiatej