Muzyka – Parafia Niepokalanego Serca NMP i św. Antoniego M. Klareta

ul. Klaretyńska 11, 91-117 Łódź
42 655 80 80;

Muzyka

W naszej parafii istnieje moliwo wyboru zakresu oprawy muzycznej podczas uroczystoci zawarcia zwizku maeskiego.

1. Podstawowa oprawa muzyczna

Podstawowa oprawa muzyczna jest zapewniana w parafii podczas kadego lubu i obejmuje swoim zakresem wycznie stosowne piewy liturgiczne prowadzone przez organistk oraz wykonanie Marsza Weselnego Felixa Mendelssohna po zakoczeniu mszy w. (na wyjcie Pary Modej z kocioa). Forma ta nie obejmuje adnych innych utworw muzycznych (np. Ave Maria), ani akompaniamentu organowego dla zaproszonych solistw. Za podstawow opraw muzyczn opata skadana jest u organistki.

2. Rozszerzona oprawa muzyczna

Istnieje moliwo rozbudowania oprawy muzycznej uroczystoci zalubin o dodatkowe utwory muzyczne. W tej sprawie mona wysa wiadomo na podany niej adres mailowy organistki, ktra umoliwi kontakt z solistami (piewakami, muzykami grajcymi na skrzypcach oraz na flecie poprzecznym). Solistw mona rwnie zorganizowa we wasnym zakresie. Oczywicie ustalenia i rozliczenia finansowe z zaproszonymi muzykami dokonywane s z nimi bezporednio, opaty te nie wchodz w zakres rozliczenia z organistk.

Rozszerzenie oprawy muzycznej jest dodatkowo patne. Szczegy prosimy ustala z organistk z wyprzedzeniem, najpniej 2 tygodnie przed planowan dat lubu.

3. Zasady dotyczce oprawy muzycznej

W ramach uroczystoci zawarcia zwizku maeskiego podczas Mszy w. wykona mona do 5 utworw muzycznych:

– utwr na wejcie
– utwr na przygotowanie darw (ofiarowanie)
– utwr podczas udzielania Komunii w.
– utwr na uwielbienie po Komunii w.
– utwr po bogosawiestwie i rozesaniu – na zakoczenie

Jeli sakrament maestwa odbywa si poza Msz w., z uwagi na pominicie Liturgii Eucharystycznej nie wystpuje utwr na przygotowanie darw (ofiarowanie).

Naley zachowa rwnowag w doborze repertuaru w czasie liturgii – powinny by wykonywane proporcjonalnie pieni i utwory muzyki powanej.

Wszystkie utwory mog by wykonane tylko na organach, ale mona te zaprosi muzykw (wokal, skrzypce, flet). Wtedy organista wykonuje akompaniament dla solistw, co te wchodzi w zakres rozszerzonej oprawy muzycznej. Wykluczone jest odtwarzanie akompaniamentu i utworw podczas obrzdw z urzdze elektronicznych (pyt, nonikw pamici, odtwarzaczy audio). Jeli przewidujecie Pastwo udzia solistw (zaproponowanych lub zaproszonych przez siebie), prosimy o podanie potrzebnych informacji – kto bdzie gra, na jakim instrumencie oraz jaki bdzie repertuar. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i podjcia ostatecznej decyzji co do repertuaru proponowanego przez solistw. Nie zastosowanie si do powyszego bdzie skutkowao uniemoliwieniem solistom wykonania utworw.

Nieopacone zamwienie rozszerzonej oprawy muzycznej traktujemy jako rezygnacj z usugi i w takim wypadku wykonana zostaje oprawa muzyczna w zakresie podstawowym.

Uroczysto zawarcia sakramentu maestwa tak jak i kada inna celebracja liturgiczna podlega wewntrznym przepisom kocielnym i wie si z pewnymi ograniczeniami i zasadami, ktre poniej przedstawiamy:

– muzyka podczas celebracji liturgicznych, w tym take podczas celebracji sakramentu maestwa musi by wykonywana na ywo.

– instrumentem wskazanym przez przepisy kocielne do wykonywania muzyki w czasie celebracji liturgicznych s organy kocielne. Dopuszcza si si take do uycia innych instrumentw muzycznych, z wyjtkiem typowych instrumentw dla wykonywania muzyki rozrywkowej (perkusja, syntezator, gitara elektryczna itd.).

– podczas celebracji liturgicznych nie naley wykonywa utworw wieckich i rozrywkowych, np. zaczerpnitych z muzyki estradowej, piosenek religijnych – szczeglnie tych opartych na melodiach muzyki rozrywkowej (np. Hallelujah L. Cohen, Panie prosz przyjd, itp.). Pieni liturgiczne uywane podczas liturgii zaczerpnite musz by ze piewnikw, ktre posiadaj Imprimatur Konferencji Episkopatu Polski. Prosimy zwrci na to uwag zwaszcza, jeli organizujecie Pastwo udzia solistw i zespow muzycznych. Repertuar naley przedstawi organistce do akceptacji, najlepiej drog mailow (kontakt podajemy poniej) najpniej na dwa tygodnie przed planowanym lubem.

4. Udostpnianie organw

Osob upowanion przez Proboszcza do uytkowania organw parafii jest wycznie organista kocielny. Zdarzaj si jednak sytuacje, e pary zawierajce sakrament maestwa chc powierzy opraw muzyczn innym organistom. Kada sytuacja tego typu traktowana jest jako wyjtek, rozpatrywana jest indywidualnie i wymaga kontaktu z organistk parafii – p. Elbiet Jaszczak najpniej na dwa tygodnie przed lubem. Osoba starajca si o zezwolenie na gr na organach parafialnych powinna posiada kierunkowe wyksztacenie muzyczne wraz z odpowiednim przygotowaniem liturgicznym. Zakres i repertuar oprawy muzycznej w wykonaniu organisty z zewntrz musi by kadorazowo ustalany z p.organistk. Zastrzegamy sobie prawo do uniemoliwienia gry na organach przez osoby trzecie.

5. Korzystanie z nagonienia parafialnego

Jeli przewidujecie Pastwo udzia zespow instrumentalnych lub wokalnych (kwartety smyczkowe, chry, schole liturgiczne), wymagajcych nagonienia – moliwe jest skorzystanie z urzdze istniejcych w parafii – mikrofonw, statyww, miksera bdcych w dyspozycji p. organistki. Zapotrzebowanie na sprzt nagonieniowy naley uzgadnia kadorazowo z organistk na dwa tygodnie przed planowan uroczystoci.

W razie wtpliwoci co do podanych wyej informacji polecamy lektur dokumentw kocielnych, w ktrych szczegowo ujte zostay sprawy zwizane z muzyk w celebracjach liturgicznych:

– Rozdzia VI z Konstytucji O Liturgii witej pt. Muzyka Sakralna

– Instrukcja o Muzyce w witej Liturgii Musicam Sacram

Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o Muzyce Kocielnej w Polsce

6. Kontakt

Organistka – Elbieta Jaszczak
e-mail: organistka.klaretyni@gmail.com
numer telefonu dostpny jest w kancelarii parafialnej

7. Repertuar

Poniej przedstawiamy list najpopularniejszych utworw muzycznych wykonywanych na lubach i proponujemy Pastwu odszukanie interesujcych Was prbek dwikowych w serwisie YouTube.

1. Felix Mendelssohn – Marsz weselny
2. Richard Wagner – Marsz weselny
3. Marc A.Charpentier – Preludium do "Te Deum"
4.Johann Sebastian Bach – Mae preludium C–dur
6. Johann Sebastian Bach – Arioso z Kantaty BWV 156
7. Johann Sebastian Bach – Aria na strunie G
8. Antonio Vivaldi Cztery pory roku – cz. II Zima
9. Gordon Young – Prelude in classic style
10. Johann Pachelbel – Partita na temat chorau "Was Gott tut, das ist wohlgetan"
11. Johann Pachelbel – Kanon D–dur
12. Cesar Franck – Panis angelicus
13. Johann Sebastian Bach – Wenn wir in hchsten Nten sein, BWV 641
14. Robert Schumann – Marzenie
15. Wolfgang Amadeus Mozart – Ave verum
16. Franz Schubert – Ave Maria
17. Charles Maria Gounod – Ave Maria
18. Giulio Caccini – Ave Maria
19. Ennio Morricone – Obj Gabriela
20. Ennio Morricone – La califfa

Utwory na organy solo:

1,2,3,4,5,9,10,14, ewentualnie 17

Utwory wykonywane na skrzypcach lub flecie z akompaniamentem organw:

nr: 6,7,8,11,12,14-20

Pieni, ktre mona zapiewa podczas uroczystoci lubnych:

1. Przykazanie nowe daj wam
2. Kanon Taize - Ubi Caritas (Tam gdzie mio jest)
3. To przykazanie ja dzi daj wam
4. Kanon Taize - Bg jest Mioci
5. Oto Mio przychodzi
6. Gdzie mio wzajemna i dobro
7. Nie lkajcie si, Bg jest Mioci
8. Bo jak mier potna jest Mio
9. Kanon Taize - Pan jest moc swojego ludu
10. Ludu kapaski, ludu krlewski
11. Miujmy si nawzajem
12. Pod Tw obron Ojcze na niebie
13. Panie dobry jak chleb
14. Panie pragnienia ludzkich serc
15. We w sw opiek
16. Matko, ktra nas znasz
17. Gdy klcz przed Tob

INSTRUKCJA REDEMPTIONIS SACRAMENTUM

18. Wierni maj prawo, aby wadza kocielna sprawowaa pene i skuteczne kierownictwo nad wit liturgi, aby liturgia nigdy nie bya postrzegana jako „prywatna wasno kogokolwiek, ani samego celebransa, ani wsplnoty, w ktrej sprawuje si sakramenty”.

MUSICAM SACRAM

43. Dlatego te sprawowanie niektrych Sakramentw i Sakramentaliw, ktre maj znaczenie szczeglne w yciu caej spoecznoci parafialnej, jak: Bierzmowanie, wicenia, Maestwo, Konsekracja kocioa czy otarza, powinno by poczone ze piewem (...)Naley jednak pilnie czuwa nad tym, by dla rzekomego podniesienia uroczystoci nie wprowadza do obrzdw czego cakiem wieckiego lub niezgodnego z powag kultu Boego; dotyczy to szczeglnie zawierania maestwa.

INSTRUKCJA EPISKOPATU POLSKI O MUZYCE LITURGICZNEJ PO SOBORZE WATYKASKIM II

10. Wszystkie piewy przeznaczone do uytku liturgicznego maj mie aprobat Konferencji Episkopatu Polski, albo przynajmniej Wadzy diecezjalnej. Nie wolno w liturgii wykonywa utworu o charakterze wieckim.

Zobacz także:

bootstrap slider

Odwiedź także:

pielgrzymki.klaretyni.pl
brakujeludzi.pl
klaretyni.pl
Witryna używa plików cookies, korzystając z niej zgadzasz sie na ich stosowanie. (C) Misjonarze Klaretyni 2018