Patronowie – Parafia Niepokalanego Serca NMP i św. Antoniego M. Klareta

ul. Klaretyńska 11, 91-117 Łódź
42 655 80 80;

Patronowie

w. Antoni M. Klaret 1807 - 1870

w. Antoni M. Klaret

Antoni Klaret by wspaniaym witym kapanem i misjonarzem (w roku 2000 przypada 50 rocznica jego kanonizacji), ktrym nie przesta by nawet zostawszy arcybiskupem. On sam owo misjonarskie powoanie do ewangelizowania wiata uwaa za najwaniejsze. May wzrostem ale wielki duchem posiada wspaniay gos, ktrym posugiwa si wycznie w subie misjonarskiej posugi Sowa, przede wszystkim na ambonie i w konfesjonale. Sowo Boe gosi wszdzie, tam gdzie byo i nie byo to moliwe, na wszelkie ju znane lub wymylane przez niego sposoby: gosem, pirem, rysunkiem, konkretnym zaangaowaniem na rzecz najbardziej potrzebujcych, chorych, biednych i przeladowanych, a jednoczenie przygotowywa innych do penienia tej samej misji goszenia Sowa. By promotorem aktywnego apostolatu wieckich w Kociele w pierwszej poowie XIX w., w Hiszpanii gdzie do 1834 r. istnia jeszcze trybuna witej Inkwizycji.

Zdjcie abpa Klareta z 1860 r.

Urodzi si w Sallent, w Katalonii, w przededniu wigilii Boego Narodzenia 1807 roku. Pocztkowo uczy si i pracowa w rodzinnym warsztacie tkackim, a nastpnie w latach 1827-1829 rozwin byskotliw karier zawodow w przemyle tekstylnym Barcelony. Cho powodzenie w yciu zawodowym i towarzyskim nie osabiy jego wraliwoci na bl i krzywd ludzk, to jednak dopiero dowiadczenie zdrady przez wsplnika, hazardzist zalepionego nieumiarkowan dz zysku, pozwoliy mu zrozumie zasyszane niegdy sowa Chrystusa, ktre w przeszoci niejednokrotnie stay si podstaw nawrcenia wielu witych zaoycieli ycia konsekrowanego: " C bowiem za korzy odniesie czowiek, choby cay wiat zyska, a na swej duszy szkod ponis?" (Mt 16,26). W procesie rozpoznawania powoania i dojrzewania decyzji jego realizacji nie ma u Klareta nic wyjtkowego, nic nadzwyczajnego, nic co by nie byo zgodne z tradycj Kocioa. Jest u Klareta klasyczny w historii ycia zakonnego fundament biblijny jego powoania; jest tam wyrane wezwanie do odpowiedzi na mio Chrystusa i zobowizanie do Jego moliwie doskonaego naladowania; s wahania, osobiste wtpliwoci i przeszkody stawiane przez innych; jest okres zafascynowania inn rzeczywistoci i czas udanego budowania wasnej kariery; w kocu jest te dowiadczenie zdrady, ludzkiej uomnoci, gbokiego kryzysu i wreszcie trwaego nawrcenia.

Nic wyjtkowego, przeciwnie jakby odbicie naszych wasnych dowiadcze, rodzaj zapowiedzi naszych wspczesnych przey, a jednoczenie bardzo gboko zakorzenionych w histori ycia konsekrowanego. Setki witych zaoycieli i zakonnikw miao przed Klaretem podobne przeycia, a jednoczenie s te one jakby naszymi najbardziej intymnymi dowiadczeniami. Klaret zamierza zosta zakonnikiem, ale w 1829 r. wstpi do seminarium diecezjalnego w Vic. Prowadzi studia eksternistyczne i nie byo mu lekko. witobliwy biskup postanowi jednak wywici go przed czasem, w 1835 r. Rok pniej rzd rozwiza wszystkie zakony mskie, a w 1837 r. wprowadzi zakaz udzielania wice kapaskich. Z pewnoci nie by to przypadek, ale jeden z konkretnych znakw dziaania Boej Opatrznoci w yciu Klareta, ktre towarzyszyy mu od samego urodzenia: by pitym z jedenaciorga dzieci, z ktrych dokadnie co drugie umierao w wieku niemowlcym.

Pech i przeladowania nie opuciy go a do mierci na wygnaniu, ale prawie zawsze wychodzi z wszelkich opresji zwycisko. Nie by szczciarzem, chocia przed nawrceniem uzbiera nie ma fortun grajc na loterii. Nie by wolny od bdw. Kiedy odkry w sobie powoanie misjonarskie, zaopatrzony w listy polecajce uda si do Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, nie wiedzc o tym, e latem w Rzymie urzdy s po prostu zamknite. Popenia te bdy ortograficzne, chocia by arcybiskupem i przynajmniej formalnie, senatorem. Kastylijski nie by jego ojczystym jzykiem, ale nie przeszkadzao mu to w napisaniu ponad stu ksiek i broszur, z Camino recto (1843) na czele - katechizmem, ktry sta si najbardziej poczytn pozycj na hiszpaskim rynku wydawniczym na przeomie XIX i XX wieku: 220 wyda na przestrzeni jednego stulecia. Zaoy w Barcelonie nowoczesn drukarni i wydawnictwo, ktre w cigu pierwszych 19 lat istnienia opublikowao 7 mln broszur i 3 mln ksiek (ptora miliarda stron).

Klaret - mozaika w Bazylice w. Piotra

Wedug papiea Piusa XI, Klaret by nowoczesnym apostoem sowa drukowanego. Rwnie w tym nie ma nic nadzwyczajnego. Kiedy zakada w Barcelonie wydawnictwo (1848), w liczcym zaledwie 180 tys. mieszkacw Madrycie istniay cztery towarzystwa literackie, sto drukarni i ponad 50 czasopism, w tym przynajmniej 30 dziennikw. Wielko Klareta polega nie na nowoci jego inwencji, ale na nowatorskim wykorzystaniu do ewangelizacji rodkw ju istniejcych. Camino recto bdce pierwszym na wiecie katechizmem ilustrowanym jest tego najlepszym przykadem: Klaret nie wymyli ksiek z ilustracjami, ale posiadajc zdolnoci plastyczne wpad na genialny pomys ubogacenia swego katechizmu wasnymi rycinami. Jakie dziecko chciaoby dzisiaj uczy si z katechizmu bez obrazkw? Klaret nie by odkrywc szukajcym rozgosu, ani wynalazc wykorzystujcym posiadane zdolnoci do budowania wasnej kariery.

Zakadane przez niego liczne stowarzyszenia, w ktrych odwanie wyznacza wieckim bardzo odpowiedzialne funkcje apostolskie w Kociele, byy odwan i nowatorsk ale wycznie odpowiedzi na zastan sytuacj spoeczno-religijn. Jedno z nich, Religiosas en sus Casas, Hijas del Inmaculado Corazn de Mara, zaoone w 1847 r., dzisiaj wchodzce w skad klaretyskiego instytutu wieckiego "Filiacin Cordimariana", to organizacja dziewic konsekrowanych, instytucja z wielkim trudem przywracana do ycia w Kociele dopiero w naszych czasach. Natomiast powstae w tym samym roku Hermandad del Santsimo e Inmaculado Corazn de Mara - stowarzyszenie rozwizane przez biskupa Tarragony m.in. z powodu dziaajcych w nim diakonis - byo by moe pierwszym w Kociele instytutem wieckim. Jak wiadomo istnienie tej formy ycia konsekrowanego Pius XII zaaprobowa dopiero w roku 1947, dokadnie sto lat pniej. Promowanie i przygotowywanie wieckich ewangelizatorw, ten tak charakterystyczny rys duchowoci Antoniego Klareta, nie pozostaje bez silnego zwizku z sytuacj Kocioa jego czasw, pozbawionego religijnej posugi zakazanych prawem zakonw i innych form ycia wsplnotowego duchownych, oraz moliwoci wywicania nowych kapanw.

Klaret gosi misje i rekolekcje pocztkowo sam, a pniej wsplnie z czonkami zaoonego przez siebie Bractwa Apostolskiego. Przeszed wzdu i wszerz ojczyst Kataloni, a nastpnie zreewangelizowa Wyspy Kanaryjskie. Tam wanie podj ostateczn decyzj zaoenia Zgromadzenia Misjonarzy Synw Niepokalanego Serca Maryi, co te uczyni zaraz po powrocie na kontynent, 16 lipca 1849 r. Wkrtce potem otrzyma nominacj na arcybiskupa Santiago na Kubie. Zgodzi si j przyj dopiero po paru miesicach, upewniwszy si, e wybrano jego wanie ze wzgldu na misjonarskie dowiadczenie. Zostawszy arcybiskupem nie przesta by misjonarzem. Owiany legend misjonarski styl posugi pasterskiej arcybiskupa Klareta na Kubie sta si jednak przyczyn odwoania go po szeciu latach do Madrytu. Na Kubie, a pniej w Hiszpanii, przey on w sumie 14 zamachw na jego ycie. Dopiero mier na wygnaniu, w cysterskim opactwie w Fontfroide w poudniowej Francji, uwolnia go od czyhajcych na jego ycie hiszpaskich rewolucjonistw. Wyniesiony na otarze przez Piusa XI 27 lutego 1934 r. i kanonizowany przez jego nastpc 7 maja 1950 roku, wity Antoni Maria Klaret jest jedynym kanonizowanym Ojcem Pierwszego Soboru Watykaskiego.

O. Marek Jeowski CMF

Zobacz także:

bootstrap slider

Odwiedź także:

pielgrzymki.klaretyni.pl
brakujeludzi.pl
klaretyni.pl
Witryna używa plików cookies, korzystając z niej zgadzasz sie na ich stosowanie. (C) Misjonarze Klaretyni 2018