ul. Klaretyńska 11, 91-117 Łódź
42 655 80 80;

Modlitwy

Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi
Matko Niepokalana, całą ufność pokładamy w potędze Twojego Orędownictwa, w macierzyńskiej dobroci Twojego Niepokalanego Serca. Posłuszni Twojej, składamy nasze poświęcenie Twemu Niepokalanemu Sercu.
O Dobra Matko! Niech Serce Twoje stoi na straży naszych serc, niech jako wzór jaśnieje w naszych rodzinach i parafiach.
O Maryjo broń czystych obyczajów, osłaniaj młodzież i dzieci, pobudzaj rodziców do ofiarności, dzieci do posłuszeństwa i karności. Ogniska rodzinne niech płoną prawdziwą pobożnością i trwałą miłością. Sercu Twemu polecamy wszystkich nieobecnych w domu rodzinnym; strzeż ich Maryjo i bądź gwiazdą przewodnią na drogach życia dla błądzących, grzesznych, dla sierot i ubogich. Z miłości dla Twego serca chcemy spełnić pragnienia Serca Jezusowego, żyć według przykazań Bożych, według nauki Chrystusa i Kościoła. Będziemy często dusze oczyszczać z grzechów, zasilać ja chlebem życia.
Pomóż nam o Maryjo, wykonać te postanowienia, przyjmij to poświęcenie nasze, wyproś łaski konieczne do uświęcenia życia osobistego, rodzinnego i społecznego. Okaż się nam Matka i prowadź do Jezusa. Amen.

Litania do Niepokalanego Serca Maryi
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison!
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco jedyny Boże - zmiłuj się nad nami!
Najświętsze Serce Maryi - Bądź naszym ratunkiem!
Najukochańsze Serce córki Ojca Niebieskiego -Bądź naszym ratunkiem!
Serce Maryi, najcierpliwsze,
Serce Maryi, wzorze panieńskiej skromności,
Serce Maryi, któreś pragnieniem świętym zbawienie przyśpieszyło,
Serce Maryi, miłością Boga Pałające,
Serce Maryi, mieczem boleści przeszyte,
Serce Maryi, przy śmierci Jezusa z żalu obumierające,
Serce Maryi, przy zmartwychwstaniu Jezusa radością ożywione,
Serce Maryi, przy wniebowstąpieniu Jezusa słodkością napełnione,
Serce Maryi, przy zesłaniu Ducha Świętego nową łask pełnością obdarowane,
Serce Maryi, światłości błądzących,
Serce Maryi, pociecho strapionych,
Serce Maryi, jedyna po Bogu grzesznych ucieczko,
Serce Maryi, Trójcy Przenajświętszej Przybytku,
Serce Maryi, Niepokalane,
Serce Maryi, łaski pełne,
Serce Maryi, najpodobniejsze do Serca Jezusowego,
Serce Maryi, stolico mądrości,
Serce Maryi, zwierciadło sprawiedliwości,
Serce Maryi, tronie miłosierdzia,
Serce Maryi, zbiorze wszelkiej świątobliwości,
Serce Maryi, arko przymierza,
Serce Maryi, bramo niebieska,
Serce Maryi, najchwalebniejsze,
Serce Maryi, najpotężniejsze,
Serce Maryi, najdobrotliwsze,
Serce Maryi, najlitościwsze,
Serce Maryi, najłagodniejsze,
Serce Maryi, najczystsze i najniewinniejsze,
Serce Maryi, w pokorze niezgłębione,
Serce Maryi, nadziejo Tobie ufających,
Serce Maryi, obrono w pokusach,
Serce Maryi, zadatku obietnic Jezusowych,
Serce Maryi, ratunku konających,
Serce Maryi, które nikim nie gardzisz,
Serce Maryi, radości serc ludzkich,
Serce Maryi, wesele Aniołów i Świętych,
Serce Maryi, jasnością i chwałą w niebie ukoronowane,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K: Módl sie za nami Święte i Niepokalane Serce Maryi!
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych!

Módlmy się: Boże dobroci, któryś dla zbawienia grzeszników i dla wspomożenia wiernych chciał, by Serce Maryi Matki Dziewicy upodobniło się do Boskiego Serca Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, przez swoja miłość i miłosierdzie-spraw, abyśmy oddając cześć jej Sercu przez Jej zasługi i wstawiennictwo zasłużyli, by mieć serce według serca Jezusowego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa Św. Antoniego Marii Klareta
Dziewico i Matko Boga! Oddaje się Tobie jako Twój syn i sługa. Poświęcam się Twojej matczynej miłości, abyś uformowała we mnie Jezusa wysłannika Ojca, namaszczonego przez Ducha Świętego, by głosić Dobrą Nowinę ubogim. Oddaję się w Twoje ręce, żebyś mnie wysłała do wszystkich ludzi, Twoich dzieci i moich braci. Spraw, ażebym im ukazał Ojca. Naucz mnie zachowywać jak Ty Słowo w sercu, abym się przemienił w Bożą Ewangelię. Przemień mnie w narzędzie posłuszne Twojej matczynej miłości, abym Tobie zrodził nowych synów przez Ewangelię.

Matko, oto masz Twego syna - ukształtuj mnie.
Matko, oto masz Twego syna - wyślij mnie.
Matko, oto masz Twego syna - mów przeze mnie, kochaj przeze mnie.
Strzeż mnie, aby nie stało się tak, że głosząc innym Ewangelię zostałbym wyłączony z Królestwa. W Tobie Matko, złożyłem całą moją nadzieję. Nigdy nie zostanę zawstydzony. Amen.

Modlitwa za Misje
Panie, obudź w każdym, kto należy do Twego Kościoła silny zapał misjonarski, by głosić Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie poznali i tym, którzy przestali wierzyć. Spraw, by było wiele powołań i podtrzymuj Twą łaską misjonarzy i misjonarki w dziele ewangelizacji. Pozwól, by każdy z nas poczuł się odpowiedzialny za misje, a przede wszystkim, by zrozumiał, że naszym pierwszym obowiązkiem w szerzeniu wiary jest prawdziwie chrześcijańskie życie.

Misjonarze Klaretyni Referat Misyjny
ul. Wiejska 67 Paczyna, 44-120 Pyskowice
tel 32 230 27 07; kom.: 503 665 979
Nr r-ku 07 1160 2202 0000 0000 2077 2937

Modlitwa o powołania do Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów
Wszechmogący wieczny Boże, racz za przyczyną św. Antoniego Marii Klareta, powołać z polskiej ziemi wielu szlachetnych, młodych ludzi, pełnych ideałów i gotowych do wyrzeczeń, do służby w Twojej winnicy. Ześlij Chryste liczne powołania, by przez Ciebie i za przyczyną Twojej Łaski Zgromadzenie Misjonarzy Klaretynów Synów Serca Maryi, wiernie Ci służyło w pracy dla dobra Twego świętego Kościoła. Amen.

Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi
Modlitwa wstępna
Tobie składamy dzięki, Ojcze Święty, gdyż obdarzyłeś Dziewicę Maryję Sercem mądrym i łagodnym, zawsze pragnącym podobać się Tobie, sercem nowym i pokornym, aby wyryć w nim prawo Nowego Przymierza; sercem skromnym i czystym, tak, że była godną dziewiczo począć Twego Syna, a Ciebie wiecznie kontemplować; sercem stałym i uległym, aby znosić z mocą miecz boleści i z głęboką wiarą oczekiwać zmartwychwstania Twego Syna. Daj nam serca mądre i łagodne, nowe i pokorne, skromne i czyste, mocne i ulegle, abyśmy naśladowali Naszą Matkę i współpracowali z nią wiernie w Twoim dziele zbawienia. Amen.

Wezwania:

Dzień 1 i 5
Boże, który w Sercu Maryi uczysz nas jak przyjąć Twoje Słowo, obdarz nas pragnieniem poszukiwania i czynienia zawsze Twojej woli.
Zdrowaś Maryjo

Dzień 2 i 6
Boże, który w Sercu Jezusa objawiasz swą ojcowską miłość obdarz nas, za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi, mocą do świadczenia Twojej miłości wszystkim ludziom.
Zdrowaś Maryjo

Dzień 3 i 7
Boże, który w Sercu Maryi uczysz jak być prawdziwie ubogim spraw, byśmy byli otwarci na działanie Ducha Świętego i pracowali na rzecz pokoju, prawdy i sprawiedliwości. Zdrowaś Maryjo

Dzień 4 i 8
Boże, za przyczyną Niepokalanego Serca Matki Twojego Syna, którego posłałeś na świat, dla naszego zbawienia, obdarz nas pragnieniem głoszenia Ewangelii o Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, naszym Panu, wszystkim ludziom.
Zdrowaś Maryjo

Dzień 9
Boże, który w Sercu Jezusa objawiasz swą ojcowską miłość, daj Twemu Kościołowi serce miłosierne dla wszystkich ludzi.
Zdrowaś Maryjo

Modlitwa Końcowa
Panie, Boże nasz, który wybrałeś Maryję zawsze Dziewicę na Matkę swojego Syna, i Matkę naszą, spraw, abyśmy przez wierne oddanie Jej Matczynemu sercu kształtowali się coraz pełniej na wzór Chrystusa i przynaglani przez Jej miłość, potrafili poświęcić się z większą żarliwością głoszeniu Ewangelii Twego miłosierdzia wszystkim ludziom. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Nowenna do św. Antoniego Marii Klareta
Modlitwa wstępna:
Miłosierny Boże, który okazujesz swoją łaskę w powołaniu i uświęceniu swoich świętych, którzy stanowią dla nas przykład i pośrednictwo! Stajemy przed Tobą w pokorze i prosimy: przyjmij nasze modlitwy za pośrednictwem św. Antoniego Marii Klareta, którego ustanowiłeś apostołem Serca Maryi, niezmordowanym sługą zbawienia oraz płomiennym czcicielem Eucharystii. Wesprzyj nasze wysiłki w zdobywaniu cnót i obdarz łaskami, które w nim błyszcza, byśmy naśladując go w swoim życiu, stali sie uczestnikami chwały Bożej w niebie. Amen.

Wezwania:

Dzień 1 i 5
Chwalebny św. Antoni Mario Klarecie, daj nam być naśladowcami Niepokalanego Serca Maryi.
Ojcze nasz

Dzień 2 i 6
Chwalebny św. Antoni Mario Klarecie, uproś nam u Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby nas uczynił podobnymi tobie w miłości Najświętszego Sakramentu.
Ojcze nasz

Dzień 3 i 7
Chwalebny św. Antoni Mario Klarecie, przez zasługi Jezusa posłusznego Ojcu aż do śmierci, pomóż nam zdobywać cnoty misjonarskiej łagodności i ofiarności.
Ojcze nasz

Dzień 4 i 8 Chwalebny św. Antoni Mario Klarecie, przez zasługi Krzyża Jezusa oraz cierpienia Niepokalanego Serca Maryi wyjednaj zbawienie i nawrócenie wszystkim grzesznikom.
Ojcze nasz

Dzień 9
Chwalebny św. Antoni Mario Klarecie, którego słowa i czyny były natchnione mocą Bożą, wejrzyj na nasze słabości i dopomóż w prowadzeniu dzieła jednania ludzi z Bogiem i pomiędzy sobą, by nastał czas powszechnego pokoju.
Ojcze nasz

Modlitwa Końcowa:
Święty Antoni Mario Klarecie, doskonale wierny Bogu, który obdarzył Cię heroicznymi cnotami i cudownymi darami świętości. Serca nasze odczuwają niewypowiedzianą radość i nadzieję, gdy oglądamy Cię w chwale nieba jako naszego patrona i pośrednika. Wejrzyj na nas, Ojcze, z nieba: ochraniaj w niebezpieczeństwach i wspomagaj w potrzebach.

Ty byłeś wielkim apostołem wiary - zachowaj i wzmocnij w nas tę cnotę.
Ty zostałeś rozpalony tajemnym ogniem miłości Boga i ludzi - wznieć w naszych sercach tę świętą miłość
Ty byłeś najukochańszym synem Serca Maryi - uproś nam łaskę bezgranicznego poświęcenia się Niebieskiej Matce, abyśmy za Jej wstawiennictwem, razem z Tobą, zostali zaliczeni do grona zbawionych w niebie. Amen.

Wezwania do św. Antoniego Marii Klareta
Z wdzięcznością uwielbiajmy Chrystusa namaszczonego i posłanego przez Ojca, aby szukać i zbawić to, co zgięło. Przez wstawiennictwo św. Antoniego Marie Klareta zanośmy do Boga nasze błagania:

Antyfona: Prosimy Cię, wstawiaj się za nami.
- Gorliwy misjonarzu narodów
- Niestrudzony duszpasterzu
- Żywy wzorze kapłana
- Żarliwy siewco Słowa Bożego
- Łagodny przewodniku błądzących
- Dobry Ojcze dzieci Kościoła
- Miłośniku prawdy i sprawiedliwości
- Rzeczniku miłości i zgody
- Prześladowany świadku Chrystusa
- Święty ojcze Soboru Watykańskiego I
- Wzorze czystości, ubóstwa i posłuszeństwa
- Ojcze, założycielu zgromadzeń zakonnych
- Duchowy synu Niepokalanej
- Czcicielu Serca Maryi
- Obrońco świętości małżeństwa
- Patronie naszego Zgromadzenia
Ojcze nasz ...

Módlmy się.
Wszechmogący, Wieczny Boże wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy do Ciebie wsparci orędownictwem św. Antoniego Marii Klareta. Niech się wypełni wszystko zgodnie z Twoją wolą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Zobacz także:

bootstrap slider

Odwiedź także:

pielgrzymki.klaretyni.pl
brakujeludzi.pl
klaretyni.pl
Witryna używa plików cookies, korzystając z niej zgadzasz się na ich stosowanie. Polityka prywatności. (C) Misjonarze Klaretyni 2019