Modlitwy – Parafia Niepokalanego Serca NMP i św. Antoniego M. Klareta

ul. Klaretyńska 11, 91-117 Łódź
42 655 80 80;

Modlitwy

Akt powicenia si Niepokalanemu Sercu Maryi
Matko Niepokalana, ca ufno pokadamy w potdze Twojego Ordownictwa, w macierzyskiej dobroci Twojego Niepokalanego Serca. Posuszni Twojej, skadamy nasze powicenie Twemu Niepokalanemu Sercu.
O Dobra Matko! Niech Serce Twoje stoi na stray naszych serc, niech jako wzr janieje w naszych rodzinach i parafiach.
O Maryjo bro czystych obyczajw, osaniaj modzie i dzieci, pobudzaj rodzicw do ofiarnoci, dzieci do posuszestwa i karnoci. Ogniska rodzinne niech pon prawdziw pobonoci i trwa mioci. Sercu Twemu polecamy wszystkich nieobecnych w domu rodzinnym; strze ich Maryjo i bd gwiazd przewodni na drogach ycia dla bdzcych, grzesznych, dla sierot i ubogich. Z mioci dla Twego serca chcemy speni pragnienia Serca Jezusowego, y wedug przykaza Boych, wedug nauki Chrystusa i Kocioa. Bdziemy czesto dusze oczyszcza z grzechw, zasila ja chlebem ycia.
Pom nam o Maryjo, wykona te postanowienia, przyjmij to powicenie nasze, wypro aski konieczne do uwicenia ycia osobistego, rodzinnego i spoecznego. Oka si nam Matka i prowad do Jezusa. Amen.

Litania do Niepokalanego Serca Maryi
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison!
Chryste usysz nas, Chryste wysuchaj nas!
Ojcze z nieba Boe - zmiuj sie nad nami!
Synu Odkupicielu wiata Boe - zmiuj si nad nami!
Duchu wity Boe - zmiuj si nad nami!
wita Trjco jedyny Boe - zmiuj si nad nami!
Najwitsze Serce Maryi - Bd naszym ratunkiem!
Najukochasze Serce crki Ojca Niebieskiego -Bd naszym ratunkiem!
Serce Maryi, najcierpliwsze,
Serce Maryi, wzorze panieskiej skromnoci,
Serce Maryi, ktre pragnieniem witym zbawienie przypieszyo,
Serce Maryi, mioci Boga Paajce,
Serce Maryi, mieczem boleci przeszyte,
Serce Maryi, przy mierci Jezusa z alu obumierajce,
Serce Maryi, przy zmartwychwstaniu Jezusa radoci oywione,
Serce Maryi, przy wniebowstpieniu Jezusa sodkoci napenione,
Serce Maryi, przy zesaniu Ducha witego now ask penoci obdarowane,
Serce Maryi, wiatoci bdzcych,
Serce Maryi, pociecho strapionych,
Serce Maryi, jedyna po Bogu grzesznych ucieczko,
Serce Maryi, Trjcy Przenajwitszej Przybytku,
Serce Maryi, Niepokalane,
Serce Maryi, aski pene,
Serce Maryi, najpodobniejsze do Serca Jezusowego,
Serce Maryi, stolico mdroci,
Serce Maryi, zwierciado sprawiedliwoci,
Serce Maryi, tronie miosierdzia,
Serce Maryi, zbiorze wszelkiej witobliwoci,
Serce Maryi, arko przymierza,
Serce Maryi, bramo niebieska,
Serce Maryi, najchwalebniejsze,
Serce Maryi, najpotniejsze,
Serce Maryi, najdobrotliwsze,
Serce Maryi, najlitociwsze,
Serce Maryi, najagodniejsze,
Serce Maryi, najczystsze i najniewinniejsze,
Serce Maryi, w pokorze niezgbione,
Serce Maryi, nadziejo Tobie ufajcych,
Serce Maryi, obrono w pokusach,
Serce Maryi, zadatku obietnic Jezusowych,
Serce Maryi, ratunku konajcych,
Serce Maryi, ktre nikim nie gardzisz,
Serce Maryi, radoci serc ludzkich,
Serce Maryi, wesele Aniow i witych,
Serce Maryi, jasnoci i chwa w niebie ukoronowane,
Baranku Boy, ktry gadzisz grzechy wiata, przepu nam Panie!
Baranku Boy, ktry gadzisz grzechy wiata, wysuchaj nas Panie!
Baranku Boy, ktry gadzisz grzechy wiata, zmiuj si nad nami!

K: Mdl sie za nami wite i Niepokalane Serce Maryi!
W: Abymy si stali godnymi obietnic Chrystusowych!

Mdlmy si: Boe dobroci, ktry dla zbawienia grzesznikw i dla wspomoenia wiernych chcia, by Serce Maryi Matki Dziewicy upodobnio sie do Boskiego Serca Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, przez swoja mio i miosierdzie-spraw, abymy oddajc cze jej Sercu przez Jej zasugi i wstawiennictwo zasuyli, by mie serce wedug serca Jezusowego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa w. Antoniego Marii Klareta
Dziewico i Matko Boga! Oddaje si Tobie jako Twj syn i suga. Powicam si Twojej matczynej mioci, aby uformowaa we mnie Jezusa wysannika Ojca, namaszczonego przez Ducha witego, by gosi Dobr Nowin ubogim. Oddaj si w Twoje rce, eby mnie wysaa do wszystkich ludzi, Twoich dzieci i moich braci. Spraw, aebym im ukaza Ojca. Naucz mnie zachowywa jak Ty Sowo w sercu, abym si przemieni w Bo Ewangeli. Przemie mnie w narzdzie posuszne Twojej matczynej mioci, abym Tobie zrodzi nowych synw przez Ewangeli.

Matko, oto masz Twego syna - uksztatuj mnie.
Matko, oto masz Twego syna - wylij mnie.
Matko, oto masz Twego syna - mw przeze mnie, kochaj przeze mnie.
Strze mnie, aby nie stao si tak, e goszc innym Ewangeli zostabym wyczony z Krlestwa. W Tobie Matko, zoyem ca moj nadziej. Nigdy nie zostan zawstydzony. Amen.

Modlitwa za Misje
Panie, obud w kadym, kto naley do Twego Kocioa silny zapa misjonarski, by gosi Chrystusa tym, ktrzy Go jeszcze nie poznali i tym, ktrzy przestali wierzy. Spraw, by byo wiele powoa i podtrzymuj Tw ask misjonarzy i misjonarki w dziele ewangelizacji. Pozwl, by kady z nas poczu si odpowiedzialny za misje, a przede wszystkim, by zrozumia, e naszym pierwszym obowizkiem w szerzeniu wiary jest prawdziwie chrzecijaskie ycie.

Misjonarze Klaretyni Referat Misyjny
ul. Wiejska 67 Paczyna, 44-120 Pyskowice
tel 32 230 27 07; kom.: 503 665 979
Nr r-ku 07 1160 2202 0000 0000 2077 2937

Modlitwa o powoania do Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynw
Wszechmogcy wieczny Boe, racz za przyczyn w. Antoniego Marii Klareta, powoa z polskiej ziemi wielu szlachetnych, modych ludzi, penych ideaw i gotowych do wyrzecze, do suby w Twojej winnicy. Zelij Chryste liczne powoania, by przez Ciebie i za przyczyn Twojej aski Zgromadzenie Misjonarzy Klaretynw Synw Serca Maryi, wiernie Ci suyo w pracy dla dobra Twego witego Kocioa. Amen.

Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi
Modlitwa wstpna
Tobie skadamy dziki, Ojcze wity, gdy obdarzye Dziewic Maryj Sercem mdrym i agodnym, zawsze pragncym podoba si Tobie, sercem nowym i pokornym, aby wyry w nim prawo Nowego Przymierza; sercem skromnym i czystym, tak, e bya godn dziewiczo pocz Twego Syna, a Ciebie wiecznie kontemplowa; sercem staym i ulegym, aby znosi z moc miecz boleci i z gbok wiar oczekiwa zmartwychwstania Twego Syna. Daj nam serca mdre i agodne, nowe i pokorne, skromne i czyste, mocne i ulegle, abymy naladowali Nasz Matk i wsppracowali z ni wiernie w Twoim dziele zbawienia. Amen.

Wezwania:

Dzie 1 i 5
Boe, ktry w Sercu Maryi uczysz nas jak przyj Twoje Sowo, obdarz nas pragnieniem poszukiwania i czynienia zawsze Twojej woli.
Zdrowa Maryjo

Dzie 2 i 6
Boe, ktry w Sercu Jezusa objawiasz sw ojcowsk mio obdarz nas, za przyczyn Niepokalanego Serca Maryi, moc do wiadczenia Twojej mioci wszystkim ludziom.
Zdrowa Maryjo

Dzie 3 i 7
Boe, ktry w Sercu Maryi uczysz jak by prawdziwie ubogim spraw, bymy byli otwarci na dziaanie Ducha witego i pracowali na rzecz pokoju, prawdy i sprawiedliwoci. Zdrowa Maryjo

Dzie 4 i 8
Boe, za przyczyn Niepokalanego Serca Matki Twojego Syna, ktrego posae na wiat, dla naszego zbawienia, obdarz nas pragnieniem goszenia Ewangelii o Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, naszym Panu, wszystkim ludziom.
Zdrowa Maryjo

Dzie 9
Boe, ktry w Sercu Jezusa objawiasz sw ojcowsk mio, daj Twemu Kocioowi serce miosierne dla wszystkich ludzi.
Zdrowa Maryjo

Modlitwa Kocowa
Panie, Boe nasz, ktry wybrae Maryj zawsze Dziewic na Matk swojego Syna, i Matk nasz, spraw, abymy przez wierne oddanie Jej Matczynemu sercu ksztatowali si coraz peniej na wzr Chrystusa i przynaglani przez Jej mio, potrafili powici si z wiksz arliwoci goszeniu Ewangelii Twego miosierdzia wszystkim ludziom. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Nowenna do w. Antoniego Marii Klareta
Modlitwa wstpna:
Miosierny Boe, ktry okazujesz swoj ask w powoaniu i uwiceniu swoich witych, ktrzy stanowi dla nas przykad i porednictwo! Stajemy przed Tob w pokorze i prosimy: przyjmij nasze modlitwy za porednictwem w. Antoniego Marii Klareta, ktrego ustanowie apostoem Serca Maryi, niezmordowanym sug zbawienia oraz pomiennym czcicielem Eucharystii. Wesprzyj nasze wysiki w zdobywaniu cnt i obdarz askami, ktre w nim byszcza, bymy naladujc go w swoim yciu, stali sie uczestnikami chway Boej w niebie. Amen.

Wezwania:

Dzie 1 i 5
Chwalebny w. Antoni Mario Klarecie, daj nam by naladowcami Niepokalanego Serca Maryi.
Ojcze nasz

Dzie 2 i 6
Chwalebny w. Antoni Mario Klarecie, upro nam u Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby nas uczyni podobnymi tobie w mioci Najwitszego Sakramentu.
Ojcze nasz

Dzie 3 i 7
Chwalebny w. Antoni Mario Klarecie, przez zasugi Jezusa posusznego Ojcu a do mierci, pom nam zdobywa cnoty misjonarskiej agodnoci i ofiarnoci.
Ojcze nasz

Dzie 4 i 8 Chwalebny w. Antoni Mario Klarecie, przez zasugi Krzya Jezusa oraz cierpienia Niepokalanego Serca Maryi wyjednaj zbawienie i nawrcenie wszystkim grzesznikom.
Ojcze nasz

Dzie 9
Chwalebny w. Antoni Mario Klarecie, ktrego sowa i czyny byy natchnione moc Bo, wejrzyj na nasze saboci i dopom w prowadzeniu dziea jednania ludzi z Bogiem i pomidzy sob, by nasta czas powszechnego pokoju.
Ojcze nasz

Modlitwa Kocowa:
wity Antoni Mario Klarecie, doskonale wierny Bogu, ktry obdarzy Ci heroicznymi cnotami i cudownymi darami witoci. Serca nasze odczuwaj niewypowiedzian rado i nadziej, gdy ogldamy Ci w chwale nieba jako naszego patrona i porednika. Wejrzyj na nas, Ojcze, z nieba: ochraniaj w niebezpieczestwach i wspomagaj w potrzebach.

Ty bye wielkim apostoem wiary - zachowaj i wzmocnij w nas t cnot.
Ty zostae rozpalony tajemnym ogniem mioci Boga i ludzi - wznie w naszych sercach t wit mio
Ty bye najukochaszym synem Serca Maryi - upro nam ask bezgranicznego powicenia si Niebieskiej Matce, abymy za Jej wstawiennictwem, razem z Tob, zostali zaliczeni do grona zbawionych w niebie. Amen.

Wezwania do w. Antoniego Marii Klareta
Z wdzicznoci uwielbiajmy Chrystusa namaszczonego i posanego przez Ojca, aby szuka i zbawi to, co zgio. Przez wstawiennictwo w. Antoniego Marie Klareta zanomy do Boga nasze bagania:

Antyfona: Prosimy Ci, wstawiaj si za nami.
- Gorliwy misjonarzu narodw
- Niestrudzony duszpasterzu
- ywy wzorze kapana
- arliwy siewco Sowa Boego
- agodny przewodniku bdzcych
- Dobry Ojcze dzieci Kocioa
- Mioniku prawdy i sprawiedliwoci
- Rzeczniku mioci i zgody
- Przeladowany wiadku Chrystusa
- wity ojcze Soboru Watykaskiego I
- Wzorze czystoci, ubstwa i posuszestwa
- Ojcze, zaoycielu zgromadze zakonnych
- Duchowy synu Niepokalanej
- Czcicielu Serca Maryi
- Obroco witoci maestwa
- Patronie naszego Zgromadzenia
Ojcze nasz ...

Mdlmy si.
Wszechmogcy, Wieczny Boe wysuchaj nasze modlitwy, ktre zanosimy do Ciebie wsparci ordownictwem w. Antoniego Marii Klareta. Niech si wypeni wszystko zgodnie z Twoj wol. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Zobacz także:

bootstrap slider

Odwiedź także:

pielgrzymki.klaretyni.pl
brakujeludzi.pl
klaretyni.pl
Witryna używa plików cookies, korzystając z niej zgadzasz sie na ich stosowanie. (C) Misjonarze Klaretyni 2018