ul. Klaretyńska 11, 91-117 Łódź
42 655 80 80;

Wspólnoty

Oaza Dzieci Bożych

Spotkania – soboty, godz. 10.00

Odpowiedzialni: o. Krzysztof Łabędź CMF
p. Joanna Gawłowska

Chór parafialny

Próby – piątki, godz. 19.00
Chór posługuje swoim śpiewem podczas wszystkich ważnych świąt i uroczystości oraz w każdą II-gą niedzielę miesiąca na sumie o godz. 9.00. Tworzy go 25 osób. Zapraszamy chętnych do włączenia się w tą posługę

Zgłoszenia – odpowiedzialna: p. Elżbieta Jaszczak (organistka)

Liturgiczna Służba Ołtarza

Spotkania – dla ministrantów oraz ich rodziców w pierwsze czwartki miesiąca po wieczornej Mszy św.

Oprócz służby przy ołtarzu ministranci pomagają w pracach porządkowych i innych pracach na terenie parafii.

Odpowiedzialni: o. Andrzej Kobylski CMF, o. Zbigniew Ziętek CMF

Koło Misyjne

Koło Misyjne powstało przy parafii w październiku 1992 roku. Inicjatorem i założycielem był o. Piotr Boroń CMF. Obecnie opiekunem wspólnoty Koła Misyjnego jest o. Zbigniew Ziętek CMF

Wspólnotę tworzy około 16 członków, którzy sprawują patronat modlitewny indywidualny i zbiorowy nad wszystkimi klaretyńskimi misjonarzami pracującymi poza granicami Polski.

Koło Misyjne przewodniczy parafialnemu różańcowi w intencji misji i misjonarzy w każdy poniedziałek przed wieczorną Mszę św.

Spotkania wspólnoty odbywają się w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca, po Mszy Misyjnej o godz. 18.00, poprzedzonej Różańcem Misyjnym odmawianym w kilku językach.

Misje wspieramy także materialnie przez udział w akcjach polecanych przez Ojca świętego, Episkopat, naszą Archidiecezję i parafię. W pierwsze niedziele miesiąca, po każdej Mszy organizowane są kwesty na cele misyjne. Zebrane pieniądze są przekazywane do Klaretyńskiej Prokury Misyjnej.

Koło Misyjne utrzymuje z misjonarzami kontakt korespondencyjny i osobisty poprzez spotkania wakacyjne z misjonarzami przebywającymi w Polsce na urlopach.

Aktualności misyjne umieszczane są w gablocie Koła Misyjnego przed kościołem.

Odpowiedzialny: o. Zbigniew Ziętek CMF

Schola dziecięca

Spotkania – soboty o godz. 9.00, później czas na spotkanie oazowe.

Do scholi należy ok 17 dzieci w wieku 6-13 lat. Schola śpiewa podczas niedzielnej Mszy św. o godz 10.30. Zapraszamy do wspólnego śpiewu chętnych chłopców i dziewczynki.

Odpowiedzialna: p. Elżbieta Jaszczak

Duszpasterstwo Młodzieżowe

Spotkania dla młodzieży odbywają się w czwartki o godz. 19.00. Msza św. dla młodzieży jest sprawowana w Niedzielę o godz. 18.00.

Odpowiedzialny: o. Andrzej Kobylski CMF

Przy duszpasterstwie działa również diakonia muzyczna, która swoją posługę sprawuje na niedzielnej Eucharystii o godz. 18.00 oraz grupa pantomimy Iuventus Dei.

Czciciele Miłosierdzia Bożego

Msza św. w III piątek miesiąca o godz. 18.00. Po Mszy św. modlą się Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Rycerstwo Niepokalanej

Wspólnota powstała 8-go grudnia 1996 roku, w dzień Niepokalanego Poczęcia NMP. Założycielem był. o. Marek Duda CMF

Opiekunami byli: O. Marek Duda, O. Andrzej Koch, O. Tomasz Zając, O. Andrzej Kobylski, O. Wojciech Matuła, a od roku 2009 – o. Krzysztof Kaniowski.

Rycerstwo Niepokalanej założone przez św. Maksymiliana M. Kolbego stawia sobie za cel doprowadzenie wszystkich ludzi do Boga przez Niepokalaną.

środkami służącymi do osiągnięcia tego celu są:

  • Odmawianie codziennie aktu strzelistego do Niepokalanej:
    O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.
  • Wykorzystywanie dla sprawy Niepokalanej wszystkich środków godziwych, na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności (modlitwa, pokuta, świadectwo chrześcijańskiego życia.)
  • Rozpowszechnianie Cudownego Medalika Niepokalanej.

Warunkiem przynależności do Rycerstwa jest:

  • Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej macierzyńskich rękach.
  • Nosić Cudowny Medalik.
  • Wpisać się do księgi Rycerstwa w siedzibie kanonicznie założonej.

W drugi czwartek miesiąca - uroczysta Msza św. i spotkanie formacyjne. W czwarty czwartek miesiąca - spotkanie modlitewne

.
Wspólnota Żywego Różańca

W naszej parafii powstała w 1990 roku i liczy obecnie 6 kółek + jedno kółko złożone z członków Służby Liturgicznej

Msza św. w pierwsze niedziele miesiąca o godz. 7.00. oraz wymiana tajemnic, Msza św. za żywych i zmarłych członków i ich rodziny, Godzina Miłosierdzia przed Najświętszym Sakramentem

– Codziennie gromadzimy się na wspólnym różańcu w stałych intencjach i tych, jakie przynosi życie.

– Raz w miesiącu odprawiamy Jerycho Różańcowe i adorujemy Najświętszy Sakrament dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.

– Msza św. w intencji papieża Franciszka każdego miesiąca.

– Modlitwa margaretkowa za kapłanów (obecnie 26 kapłanów jest objętych tą modlitwą).

– Msze święte za zmarłych ze wspólnoty.

– W święto patronalne M. B. Różańcowej składamy dar ołtarza.

– Należymy do ADOPCJI SERCA.

– Zamawiamy Msze św. za dusze czyśćcowe i o Miłosierdzie Boże dla nas, naszych rodzin, parafii, Ojczyzny.

– Corocznie uczestniczymy w ogólnopolskiej pielgrzymce członków ŻR.

– Rozprowadzamy czasopisma: Znak Pokoju, Miłujcie się, Różaniec.

– Pomagamy sobie nawzajem i jesteśmy otwarci na pomoc każdemu potrzebującemu (zakupy, wizyty u lekarza, odwiedziny, wspólne modlitwy, zaproszenia na święta).

Odpowiedzialny: o. Krzysztof Kaniowski CMF

Wspólnota Wieczernika modlitwy za kapłanów

Do Wieczernika należą osoby, które poprzez specjalne deklaracje zobowiązały się do modlitwy za kapłanów pracujących w parafii. Wieczernik liczy 5 grup. W każdej grupie jest 7 osób (każdego dnia tygodnia modli się jedna osoba), które ogarniają swoją modlitwę konkretnych kapłanów.

Odpowiedzialny:

Caritas Parafialny

Członkowie Caritasu pełnią dyżury we wtorki. W tym czasie obsługują tych, którzy przychodzą prosząc o pomoc. Wydają odzież, produkty żywnościowe, rozmawiają, w okresach przedświątecznych roznoszą paczki żywnościowe do rodzin biednych z parafii. Z pieniędzy, które wierni składają do puszki umieszczonej przed figurką św. Antoniego, dofinansowane są kolonie dla dzieci z biednych rodzin, obiady w szkołach.

Odpowiedzialny: o.

Asysta Kościelna

Asysta jako wspólnota powstała wkrótce po erygowaniu naszej parafii. Celem działania asysty jest ubogacenie uroczystości kościelnych, dawanie świadectwa wiary oraz modlitwa. Asysta wspiera i w pewnym sensie łączy inne grupy parafialne jak Rycerstwo Niepokalanej czy Żywą Różę.

Asysta aktywnie uczestniczy w uroczystościach sąsiednich parafii – szczególnie w parafiach: Miłosierdzia Bożego na Teofilowie, św. Jana Chrzciciela na Złotnie oraz parafii Matki Bożej Bolesnej prowadzonej przez ojców Pasjonistów.

Członkowie Asysty reprezentują różne grupy zawodowe i wiekowe (20-65 lat). Udział młodych daje nadzieję, że nie grozi nam problem braku młodych kadr. Podczas procesji eucharystycznej w oktawie Bożego Ciała do asysty dołączają dzieci sypiące kwiaty i niosące poduszki.

Wieczernik

Zadaniem wspólnoty jest modlitwa za kapłanów pracujących w naszej parafii i tych, którzy wyjeżdżają na misje.

W każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 18.00 odprawiana jest Msza św. w intencji kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii. Przed Mszą św. odmawiany jest Różaniec, Koronka i litania.

Obecnie Wieczernik liczy około 21 osób. Opiekunem jest o. Krzysztof Kaniowski.

Parafialna Wspólnota Pracy (PWP)

Parafialna Wspólnota Pracy gromadzi ludzi dobrej woli w różnym wieku, którzy chcą działać w parafii nie tylko poprzez modlitwę ale i przez pracę. Obecnie wspólnota liczy około 30 osób, które w miarę swoich możliwości, włączają się w różne akcje parafialne.

Patronem naszej wspólnoty jest św. Juda Tadeusz – święty od spraw beznadziejnych, który pokazuje, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia.

Przygotowujemy wieczory modlitewne o różnej tematyce, stosownie to kalendarza liturgicznego. Ponadto, zajmujemy się dekoracja kościoła na święta Wielkiej Nocy, budujemy Grób Pański i Ciemnicę; na święta Bożego Narodzenia budujemy Żywą Szopkę i czynnie uczestniczymy w obsadzie postaci.

Oprócz tego, wraz ze zmieniającym się okresem liturgicznym dbamy o dekoracje adwentowe, wielkopostne, maryjne, by ułatwić wiernym przeżywanie danych okresów liturgicznych.

Czynnie włączamy się w liturgię ważnych uroczystości, np.: Triduum Paschalnego, odpustów parafialnych i wielu innych. Wspólnota bierze też udział w przygotowaniu Festynu Parafialnego i Pikniku Rodzinnego, z których dochód jest przeznaczony na dofinansowanie kolonii letnich i półkolonii zimowych dla dzieci z ubogich rodzin. Wielu z nas jest wolontariuszami na tych akcjach. Pomagamy także, materialnie opłacając obiady szkolne dla dzieci (przez cały rok szkolny).

Staramy się włączać w każdą akcję, w której są potrzebne chęci i silne ręce. Nie mamy oficjalnych spotkań formacyjnych, ale jeżeli jest taka potrzeba, gromadzimy się przed Najświętszym Sakramentem na modlitwie w czyjejś intencji. Naszą formacją jest służba dla Boga i bliźniego.

Zapraszamy do pracy i modlitwy wszystkich ludzi dobrej woli.

Odpowiedzialny: Br. Jacek Górowski CMF

Zobacz także:

bootstrap slider

Odwiedź także:

pielgrzymki.klaretyni.pl
brakujeludzi.pl
klaretyni.pl
Witryna używa plików cookies, korzystając z niej zgadzasz się na ich stosowanie. Polityka prywatności. (C) Misjonarze Klaretyni 2019