Parafia Niepokalanego Serca NMP i św. Antoniego M. Klareta

ul. Klaretyńska 11, 91-117 Łódź
42 655 80 80;

Historia Parafii

Lata budowy

Historia parafii jest nieodcznie zwizana z przybyciem pierwszych Klaretynw do odzi a miao to miejsce w 1986 roku, kiedy to do parafii Opatrznoci Boej zostali oddelegowani O. Telesfor Pomianowski CMF i O. Jan Gogolin CMF. Ju, bowiem od tego czasu wczesny Prowincja O. Stanisaw Pirkowski zabiega o parafi dla Misjonarzy Klaretynw. Po dwch latach pracy, wyej wymienieni Ojcowie zostali oddelegowani do pracy w parafii Wniebowzicia NMP. Z t parafi Klaretyni byli zwizani dugie lata. Do odzi przybywali kolejni Ojcowie. W 1988 O. Zbigniew Las oraz O. Krystian Piechaczek rozpoczli prace w parafii Matki Boskiej Jasnogrskiej, a w 1989 po przeniesieniu O. Gogolina i O. Telesfora do pracy wrd Polonii we Frankfurcie na ich miejsce przybyli O. Cezary Mich oraz O. Tomasz Ksikiewicz.

1 wrzenia 1989 roku, to data przybycia do odzi pierwszego proboszcza O. Jana Opali (z O. Janem przyby rwnie O. Wadysaw Halik, ktry rozpocz prac w parafii Miosierdzia Boego) i utworzenie wsplnoty, ktra w tym czasie liczya siedmiu Ojcw.

Starania O. Stanislawa Pirkowskiego zostay uwieczone sukcesem 2 wrzenia 1989 roku, kiedy to odbyo si pierwsze oficjalne spotkanie O. Jana z Ks. Arcybiskupem W. Zikiem i wszystkimi ksimi Proboszczami nowo powstajcych parafii. W diecezji dzkiej powoano wwczas do ycia 21 parafii, w tym jedn zakonn Misjonarzy Klaretynw. Ks. Arcybiskup przekaza Ojcom Klaretynom dom przy ul. Szczeciskiej, do czasu wybudowania przez nich wasnych budynkw mieszkalnych.

15 wrzenia przyby do odzi pierwszy wikariusz O. Eugeniusz Paruzel.

28 wrzenia 1989 roku dekretem Biskupa dzkiego Wadysawa Zika zostaa erygowana parafia, a 1 padziernika 1989 roku otrzymaa osobowo prawn.

Pierwsze Msze w. sprawowane byy w Domu Kultury "Lutnia". Kancelaria czynna bya u OO. Pasjonistw. Ojcowie mieszkali w domu przy ul. Szczeciskiej.

15 grudnia 1989 roku uzyskano akt prawny wasnoci placu przeznaczonego pod budow orodka duszpasterskiego.

Eucharystia pod wiat

29 kwietnia 1990 roku odbyo si powicenie placu i krzya. Msze w. sprawowane byy ju pod " wiat" .

27 padziernika 1991 roku Ks. Arcybiskup Wadysaw Ziek powici kaplic oraz mieszkania dla ojcw. Zacza funkcjonowa kancelaria parafialna, a Ojcowie przenieli si z domu przy ul. Szczecinskiej do nowych mieszka.

Budowa kocioa w toku

Wiosna 1993 roku rozpoczeto budow wiatyni.

Wmurowanie kamienia wgielnego

7 listopada 1993 roku Ks. Arcybiskup dokona wmurowania aktu erekcyjnego oraz kamienia wgielnego powiconego przez Ojca w. Jana Pawla II na Lublinku, w mury budujcego si kocioa. Architektem Kocioa jest in. Zenon Nasterski z Wrocawia.

10 wrzenia 1995 roku mianowanie nowego proboszcza O. Kazimierza Olesiskiego. Nowy proboszcz kontynuuje budow wityni.

24 padziernika 1997 roku Ks. Arcybiskup wici pierwszy dzwon, ktremu nadano imi: "Klaretyskich mczennikw z Barbastro"

Koci - stan surowy

W 1998 roku witynia stana w surowym stanie.

28 lutego 1999 roku mianowano nowego proboszcza - O. Tomasza Ksikiewicza.

Trwaj prace wewntrz kocioa: malowanie, ukadanie posadzki na balkonach, zostao powikszone prezbiterium.

9 lipca 2000 roku mianowano nowego proboszcza - O. Wojciecha Matu.

12 kwietnia 2001 roku (Wielki Czwartek) rozpoczto sprawowanie liturgii w kociele. Do tego czasu zostaa pooona posadzka z marmuru w caym kociele, nagonienie, elektryka, dodano drzwi wejciowe.

W 2002 roku trway prace na zewntrz: ukadanie kostki brukowej, oboenie schodw granitem. Postawiono cz ogrodzenia frontowego oraz zamontowano ogrzewanie kocioa.

W dalszym cigu trwaj prace tak wewntrz jak i na zewntrz kocioa.

1 padziernika 2004 roku przypada 15 rocznica istnienia parafii.

Witra w prezbiterium

24 padziernika 2004 podczas uroczystej sumy odpustowej oddano witra, ktry zosta umieszczony w oknie nad prezbiterium. Witra jest darem parafian na 15 rocznic istnienia parafii. Parafia wzbogacia si take o kamienny otarz i ambon.

Dom parafialny - pocztek budowy

9 wrzenia 2005 roku Rozpocza si budowa nowego domu parafialnego. Dom bdzie poczony z kocioem parafialnym i znajd si w nim: zakrystia, kancelaria parafialna, sala konferencyjna, pokj do rozmw kanonicznych, kafejka, oraz pomieszczenia klasztorne: biblioteka, kaplica, pokoje dla kapanw, pokoje gocinne, itp.

Dom parafialny - etap wprowadzenia mieszkacw

15 kwietnia 2007 roku Nowy budynek umoliwia zamieszkanie Misjonarzy Klaretynw. W cigu 3 tygodni nastpuje cakowite przeniesienie tutaj domu zakonnego i pomieszcze parafialnych

Dom parafialny - Powicenie przez Abp. W. Zika

24 padziernika 2007 roku Dziki staraniom o. Wojciecha Matuy CMF - proboszcza parafii - nastpuje uroczyste powicenie nowego domu zakonnego przez Abp. Wadysawa Zika, w obecnoci o. Prowincjaa Krzysztofa Gierata CMF.

Zobacz także:

bootstrap slider

Odwiedź także:

pielgrzymki.klaretyni.pl
brakujeludzi.pl
klaretyni.pl
Witryna używa plików cookies, korzystając z niej zgadzasz sie na ich stosowanie. (C) Misjonarze Klaretyni 2018