ul. Klaretyńska 11, 91-117 Łódź
42 655 80 80;

Blogosfera

Misje w Argentynie

O. Piotr Ruciski cmf

Misje, to jedno z gwnych zada Misjonarzy Klaretynw. Wielu Ojcw, ktrzy dzisiaj pracuj na misjach, pracowao w naszej parafii i dlatego bdziemy systematycznie zamieszcza informacje o ich pracy misyjnej. Na pocztek O. Piotr Ruciski misjonarz w Argentynie.

Te zdjcia s z terenu dwch parafii w pnocnozachodniej czci Argentyny, parafii witej Katarzyny Aleksandryjskiej i w. Franciszka.

Te 2 parafie s obsugiwane przez jednego O. Piotra Ruciskiego i maj w sumie okoo 60-ciu wsplnot. Wsplnoty te znajduj si na wysokoci od 3500 do 4500 mnpm. Zaludnienie tych terenw nie osiga nawet 1 osoby na km2.

Czym bardzo charakterystycznym dla religijnoci na tym terenie jest kult witych z okolicznociowymi procesjami ku ich czci.

Prac duszpastersk organizuje si na bazie wsplnot wiernych oraz spotka dla animatorw wieckich tych wsplnot oraz modziey i dzieci.

Ograniczenia czasowe jednak nie pozwalaj na odwiedziny kadej z tych wsplnot przynajmniej raz w miesicu.

Foto/arch/parafia

Foto/arch/parafia

Foto/arch/parafia

Foto/arch/parafia

Foto/arch/parafia

Dodano: 2015-04-04 14:15:09       Zmieniono: 2015-04-04 14:49:51

Zobacz także:

bootstrap slider

Odwiedź także:

pielgrzymki.klaretyni.pl
brakujeludzi.pl
klaretyni.pl
Witryna używa plików cookies, korzystając z niej zgadzasz się na ich stosowanie. Polityka prywatności. (C) Misjonarze Klaretyni 2019