ul. Klaretyńska 11, 91-117 Łódź
42 655 80 80;

Blogosfera

Misje w Argentynie

O. Piotr Ruciński cmf

Misje, to jedno z głównych zadań Misjonarzy Klaretynów. Wielu Ojców, którzy dzisiaj pracują na misjach, pracowało w naszej parafii i dlatego będziemy systematycznie zamieszczać informacje o ich pracy misyjnej. Na początek O. Piotr Ruciński misjonarz w Argentynie.

Te zdjęcia są z terenu dwóch parafii w północnozachodniej części Argentyny, parafii świętej Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Franciszka.

Te 2 parafie są obsługiwane przez jednego O. Piotra Rucińskiego i mają w sumie około 60-ciu wspólnot. Wspólnoty te znajdują się na wysokości od 3500 do 4500 mnpm. Zaludnienie tych terenów nie osiąga nawet 1 osoby na km2.

Czymś bardzo charakterystycznym dla religijności na tym terenie jest kult świętych z okolicznościowymi procesjami ku ich czci.

Pracę duszpasterską organizuje się na bazie wspólnot wiernych oraz spotkań dla animatorów świeckich tych wspólnot oraz młodzieży i dzieci.

Ograniczenia czasowe jednak nie pozwalają na odwiedziny każdej z tych wspólnot przynajmniej raz w miesiącu.

Foto/arch/parafia

Foto/arch/parafia

Foto/arch/parafia

Foto/arch/parafia

Foto/arch/parafia

Dodano: 2015-04-04 14:15:09       Zmieniono: 2015-04-04 14:49:51

Zobacz także:

bootstrap slider

Odwiedź także:

pielgrzymki.klaretyni.pl
brakujeludzi.pl
klaretyni.pl
Witryna używa plików cookies, korzystając z niej zgadzasz sie na ich stosowanie. (C) Misjonarze Klaretyni 2015